Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Üllő

Székhely: 2225 Üllő, Pesti út 98.

 

Elérhetőség


 

Tagintézmény-igazgató: Szép-Bancsa Andrea - gyógypedagógus, logopédus

Tagintézmény igazgató-helyettes: Kaszásné Veréczi Gabriella - pszichológus


Szakszolgálati titkár: Kránik-Holló Tünde

Pedagógiai asszisztens: Vékonyné Hegedűs Andrea

Cím:2225, Üllő, Pesti út 98.
Telefon: 30/444-91-43
E-mail: pmpsz.ullo@pestmszaksz.hu


Ügyviteli nyitvatartás: Hétfő: 8.00-18.00 óráig, Keddtől-Péntekig: 8.00-16:00 óráig
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!
Ellátási körzetünk:
Ecser, Maglód, Üllő, VecsésEllátási terület: Vecsési járás
Ellátásra jogosultak: a Vecsési járás településeinek gyermekei 3 éves kortól, mindaddig, amíg tanulóként a nappali oktatás munkarendje szerint folytatják tanulmányaikat.

 

 

Ellátott szakszolgálati feladatok:


 • logopédiai ellátás
 • nevelési tanácsadás
 • korai fejlesztés és gondozás
 • szakértői bizottsági tevékenység
 •  

  Szolgáltatás igénybevételének módja:


  Az ellátást kérheti önként a szülő (telefonon, személyesen), valamint nevelési-oktatási intézmények, családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, a szülő beleegyezésével, aláírásával ellátott esetjelző lapon.
  A pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásai ingyenesek.

   

  Logopédiai ellátás


  Feladataink:

  A beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a logopédiai terápiás foglalkozáson.
  A hétköznapi életben természetesnek, magától értetődőnek tartjuk, hogy gyermekünk könnyedén, minden erőfeszítés nélkül elsajátítja anyanyelvét, megtanul beszélni. A legtöbb esetben ez így is van. De mi történik akkor, ha egy porszem kerül a gépezetbe, és nem ilyen egyszerűen megy végbe a nyelv elsajátítása, a tiszta, kifejező beszéd megtanulása?

  A gyermek 3-4 évesen óvodába kerül, ahol jól képzett szakemberek kísérik figyelemmel fejlődését. Az óvodákban a pedagógiai szakszolgálat logopédus munkatársa minden év szeptemberében elvégzi az ötéves korosztály beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, és a vizsgálat eredménye alapján - amennyiben szükséges - megkezdi a gyermek logopédiai terápiáját. A logopédus munkáját, a gyermek fejlődését nagymértékben elősegíti a szülők pozitív, támogató, együttműködő hozzáállása. A szakember minden esetben felveszi a kapcsolatot a szülőkkel, tájékoztatást ad a gyermek állapotáról, fejlődéséről. A gyermek rendszeres „házi feladatot”kap, amit a szülő segítségével, napi szinten el kell végezni. Ezen múlik a terápia sikeressége. Az ötéves korosztály ellátása nem önkéntes alapon működik.

  A beszéd- és nyelvi fejlődésben jelentkező elmaradások időben történő javítása nagyon fontos. A tiszta beszéd, a megfelelően fejlett nyelvi képesség előfeltétele a zavarmentes társadalmi kommunikációnak, az írás, olvasás nehézség nélküli elsajátításának. A beszédhibák nagy része jól javítható, nyomtalanul megszűnik, nem lesz semmi következménye.

  Nevelési Tanácsadás  Fejlesztőpedagógiai ellátás

  Gyakran olyan kisebb fejlődési lemaradás okozza az iskolai problémákat, amelyek megoldásában a fejlesztő-pedagógusok tudnak segíteni. Fontos, hogy ezekre a nehézségekre minél előbb, lehetőleg még óvodás korban fény derüljön. Ennek érdekében a fejlesztőpedagógusok évente szűrést végeznek a nagycsoportos óvodásaink körében, így az egy-egy részterületen lassabban fejlődő gyerekek felzárkóztatása minél hamarabb elkezdődhet. Főleg az írás, olvasás, számtani alapműveletek elsajátításához szükséges készségek fejlesztése fontos annak érdekében, hogy megelőzzük az iskolai tanulási nehézségek kialakulását. Fejlesztőpedagógusaink az óvodákban fejlesztő-foglalkozásokat tartanak, a szülőkkel, óvónőkkel szorosan együttműködve.

  Szenzomotoros torna  A szenzomotoros torna segítséget nyújthat a következő esetekben:

 • megkésett beszédfejlődés
 • súlyos beszédhiba
 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarok
 • hiperaktivitás
 • figyelemzavar
 • egyensúlyzavar
 • feladat- és szabálytudat hiánya
 • önbizalom, önismeret hiánya
 •  
  A torna menete:

  A torna kezdete egy állapotfelméréssel és az anamnesztikus (fejlődési) adatok feltárásával kezdődik. A tornának két típusa van: egyéni és csoportos. Az egyéni torna megvalósítása komoly együttműködést és heti 3-5-szöri otthoni gyakorlást igényel a szülők részéről, amelyet rendszeres szülő-terapeuta konzultációk egészítenek ki, ezzel segítve a torna pontos megvalósítását.

  A csoportos torna az óvodás gyermekek napi programjába van beépítve, ahol már nem csak az önmaguk mozgásának megfigyelése, pontosítása, fejlesztése történik, hanem a társas munkára való alkalmassá tétel is.

  Pszichológiai ellátás  Minden családban előfordul, hogy rövidebb-hosszabb időszakra megváltozik a gyermek viselkedése. Kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor a szülő úgy érzi, nem tud a család egyedül megbirkózni a problémával. Ilyen eset lehet, ha a gyermek:

   

 • Nyugtalan, fáradékony, figyelmetlen, teljesítménye ingadozó.
 • Magatartása szélsőséges (dacos, verekedős, dühkitörései vannak, vagy ellenkezőleg, túlérzékeny, sírós).
 • Sokszor fáj a feje, a hasa, vagy egyéb testi tünetei vannak, ami mögött nem áll szervi probléma.
 • Evési és szobatisztasági problémák, körömrágás, tic, alvási nehézségek tapasztalhatók nála.
 •  

  A pszichológiai ellátás formái:

 • Konzultáció, tanácsadás szülőknek
 • Konzultáció, tanácsadás pedagógusoknak
 • Gyermekek pszichodiagnosztikai vizsgálata és nevelési tanácsadás a szülőknek
 • Gyermekterápiák (játékterápia, kognitív-, viselkedésterápia, autogén tréning, művészetterápiás elemekkel) szülőkonzultációval
 • Serdülő terápia (serdülők saját motivációból is kérhetnek már segítséget)
 • Családterápia (a tünet, probléma rendszerszemléletű megközelítésével)
 •  

  Korai fejlesztés és gondozás  A korai fejlesztés feladata a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás. A korai fejlesztés és gondozás megkezdésére a szakértői bizottság tesz javaslatot.

  Az óvodáskort megelőzve szeretnénk ezen gyermekek képességeit kibontakoztatni, az integrációra felkészíteni. A korai fejlesztést azon gyermekek számára biztosítjuk, legfeljebb 5 éves korig, akik óvodába nem járnak. Az óvodás gyermekeknek ugyanis az utazó gyógypedagógusi hálózat biztosítja az ellátást. A korai fejlesztés a sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától vehető igénybe. Az ellátásra jogosultságot az illetékes tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapozza meg. A vizsgálatot minden esetben a szülő kezdeményezi, melyben a szakszolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

  Szakértői Bizottsági tevékenység  Amikor a gyermeknél jelentős elmaradást tapasztalunk kortárs csoportjához viszonyítva, szakértői vizsgálat szükséges a tanulási nehézség megállapítása végett. A tanulási nehézséggel küzdő gyermeket a törvény a pozitív diszkrimináció elvén előnyökben részesíti. Ezeket a kedvezményeket csak a szakértői vizsgálati vélemény birtokában kaphatja meg a gyermek.
  A teljesség igénye nélkül néhány példa a tanulási nehézséggel küzdő gyermekeket megillető kedvezményekre: a szakértői véleményben javasoljuk a rendszeres fejlesztő foglalkozást, a hosszabb felkészülési idő megadását a feladatok megoldására, a problémás tantárgy értékelés alóli mentesítést stb.
  A fejlesztő foglalkozást az óvodának, iskolának kötelező biztosítania, a gyermek számára.
  Azt tanácsoljuk, hogy a szülő ilyenkor keresse fel a pedagógiai szakszolgálatot, kérjen egy időpontot konzultációra a szakszolgálat szakemberétől, vagy egy esetjelző lapon részletesen írja le a gyermek nehézségeit, tüneteit és ezt juttassa el postai úton a szakszolgálathoz. Rövid időn belül tanácsot adnak szakembereink, milyen vizsgálat szükséges a gyermek aktuális állapotának feltárásához.

   

   

  Szakembereink szívesen segítenek az ezzel kapcsolatos problémák megoldásában, tanácsadást, konzultációs lehetőséget biztosítanak a szülők, pedagógusok részére.  Munkatársaink • Szép-Bancsa Andrea gyógypedagógus-logopédus, igazgató
 • Bóka Eszter pszichológus
 • Kaszásné Veréczi Gabriella pszichológus
 • Klimaj Bernadett gyógypedagógus
 • Ledniczkiné Perjési Marietta fejlesztőpedagógus
 • Nagyné Kele Márta gyógypedagógus-logopédus
 • Sebestyénné Veisz Anna gyógypedagógus
 • Süliné Köbli Klára gyógypedagógus
 • Sziegl Eszter pszichológus
 • Tóth Viktória logopédus (tartósan távol)
 •  

  A felsorolt dolgozókon kívül -megbízási szerződéssel- gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus kolléganők is segítik munkánkat.  Számláló
  Ma
  Összesen: 333
  Egyedi: 169

  Legtöbb
  Összesen: 704863
  Egyedi: 348598

  Oldal ...
  Összesen: 789650
  Egyedi: 363021
  Üdvözlet
  Felhasználónév:

  Jelszó:


  Adatok megjegyzése

  [ ]
  [ ]
  [ ]
  Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
  Theme by Fizi
  Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

  e107.v4 theme by jalist