Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Gyál

 

Elérhetőség


 

Tagintézmény igazgató: Tábit Sarolta
Tagintézmény igazgató helyettes: Molnárné Bognár Éva


Szakszolgálati titkár:

Ügyviteli munkatárs: Mitku Hajnalka, Nahaj Norbertné Csicsai Gyöngyi

Cím:2360, Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44.
Titkárság: 30/494-82-44
E-mail: pmpsz.gyal@pestmszaksz.hu


Ügyviteli nyitvatartás: H-CS: 8-18 óráig, P: 8-16 óráig
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!
Ellátási körzetünk:
Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, ÓcsaNevelési tanácsadás, logopédiai ellátás esetén a jelentkezés módja lehet e-mailben, levélben, személyesen vagy telefonon a fenti elérhetőségeken.
Szakértői vizsgálathoz a "Szakértői vélemény iránti kérelem" nyomtatvány megtalálható a DOKUMENTUMOK cím alatt.
Szolgáltatásaink ingyenesek.

Múltunk

 
- 2001 januárjában Gyál Város Önkormányzatának képviselőtestülete alapította meg intézményünk jogelődjét, a Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálatot, amely Gyál, Kisfaludy utca 1. szám alatt kezdte meg működését.
- 2008-ban 5 település (Alsónémedi, Bugyi, Felsőpakony, Gyál és Ócsa) együttműködésével jött létre a Gyáli Kistérség Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat. Feladatköre jócskán bővült, az esetek száma megnövekedett.
- A 2011. évi CXC nemzeti köznevelésről szóló törvény új fenntartót, új szervezeti struktúrát és feladatellátást határozott meg. Így 2013-ban Pedagógiai Szakszolgálat néven folytattuk szakmai munkánkat, immáron a Gyál, Rákóczi F. u. 42-44. szám alatt található épületegyüttesben.

 

Jelenünk

 
- Jelenleg a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat gyáli tagintézményeként működünk.
- 1 központi telephelyen, de 12 feladat-ellátási helyszínen végezzük diagnosztikai, terápiás és tanácsadói munkánkat.
- Fenntartónk: Ceglédi Tankerületi Központ, 2700 Cegléd, Malom tér 3.

 

Jövőképünk

 
- Minden gyermek számít! Szakmai közösségünk elhivatottan dolgozik a gyermekekért, tanulókért, hogy képességeiket a lehető legteljesebben kibontakoztathassák.

 

Tevékenységi körünk


Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás

- az átlagostól eltérően fejlődő 0-3 éves korú gyermekek számára nyújtott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiás szolgáltatások köre,
- amely szűrést, komplex terápiás fejlesztést, valamint a gyermekeket nevelő szülők, gondozók számára nyújtott tanácsadást ölel fel,
- továbbá azon 3-6 éves sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztését, akik szakértői javaslat alapján nem kapcsolódhatnak be óvodai nevelésbe.

Járási szakértői bizottsági tevékenység keretében
- intézményünk szakértői bizottsága komplex vizsgálatot végez a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítása vagy kizárása,
- valamint a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása céljából,
- továbbá a sajátos nevelési igény (SNI) gyanúja esetén elővizsgálatokat végez, majd vármegyei szintre továbbítja a gyermekek /tanulók vizsgálati anyagát.

Nevelési tanácsadás keretében történik
- a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztőpedagógiai ellátása,
- valamint a BTMN gyermekek szülei, pedagógusai részére nyújtott, konkrét nevelési helyzetekkel kapcsolatos tanácsadás.

A logopédiai ellátás feladata
- a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz,
- továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz kapcsolódó prevenciós, állapot-megismerési és terápiás tevékenység.

A konduktív pedagógiai ellátás
- keretében történik a központi idegrendszer sérülése következtében mozgássérültté vált gyermekek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása,

Gyógytestnevelés
- keretében zajlik a gyermekek, tanulók speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása,
- amennyiben iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat alapján ez indokolt

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
- a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogásán és segítésén túl,
- a gyermeknevelésben nyújtott szülői, gondozói tanácsadást jelent.

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása
- szakfeladat a korai tehetségek-felismerését, azonosítását, a tehetségpalánták személyiségfejlődésének támogatását, szükség szerinti továbbirányítását öleli fel.

Mi jellemzi szakmai közösségünket, fejlesztőmunkánkat?

- magas szintű szakmai minőség
- elkötelezettség, elhivatottság
- partner- és gyermekközpontú szemlélet
- pedagógiai optimizmus
- a humánum tisztelete
- esélyteremtő szemlélet
- széleskörű szakmaközi együttműködés
- az információk bizalmas kezelése

 

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Munkatársak
Tábit Sarolta - pszichológus, tagintézmény-igazgató
Molnárné Bognár Éva - gyógypedagógus, tagintézmény-igazgató helyettes

Czaholy-Szabó Alíz - pszichológus
Dézsi Edina - fejlesztőpedagógus
Dragán György - pszichológus, gyógypedagógus
Fajdné Szoták Marianna - gyógypedagógus
Farkas Andrea - gyógypedagógus
Harman Béla Andrásné Sümegi Réka Tünde - pszichológus
Horváth Georgina - konduktor
Hubert Lászlóné Őri Erzsébet – fejlesztőpedagógus
Jelinek Zsófia - pszichológus
Kiscelli Zsuzsanna - gyógypedagógus, logopédus
Kovács Ágnes – konduktor
Kovács Katalin - gyógypedagógus (jelenleg GYED-en)
Molnár Katalin – gyógypedagógus
Nemeshegyi Krisztina – gyógypedagógus, logopédus
Németh Gyöngyi - gyógypedagógus
Novacsek-Diószegi Réka - gyógypedagógus, logopédus (jelenleg GYED-en)
Patak Bettina - pszichológus
Pető Ildikó - pszichológus
Philipp Rita - gyógytestnevelő
Szabó Janka – pszichológus (jelenleg GYED-en)
Török Mária - fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus
Virág Zsuzsanna – gyógytestnevelő

 
Számláló
Ma
Összesen: 60
Egyedi: 35

Legtöbb
Összesen: 698280
Egyedi: 345097

Oldal ...
Összesen: 782947
Egyedi: 359465
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
Theme by Fizi
Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

e107.v4 theme by jalist