Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Dunakeszi

A tagintézmény fenntartója: Ceglédi Tankerületi Központ
A fenntartó címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3.

Ellátási körzetünk: Dunakeszi Járás (Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád)

Elérhetőség:

Tagintézmény igazgatója: Horváthné Hudomiet Krisztina
Tagintézmény-igazgató helyettes: Fejes Gabriella

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Dunakeszi Ügyviteli Telephelye:
Címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.
Bejelentkezés Telefonszáma 06-30/241 9912
Vezetői, titkársági telefonszám: 06-30/329-66-23
E-mail: pmpsz.dunakeszi@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.


PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Vasút utcai Telephelye:
Címe: 2120 Dunakeszi, Vasút u. 11. II. emelet
Bejelentkezés Telefonszáma: 06-30/329-8245, 06-30/878-2154
e-mail: pmpsz.dunakeszi@pestmszaksz.hu, pmpsz.dunakeszi.szakertoi@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: járási szakértői bizottsági tevékenység, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás


PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Gödi Telephelye:
Címe: 2132 Göd, Ady Endre u. 6.
Bejelentkezés Telefonszáma: 06-30/330-4738
E-mail: pmpsz.dunakeszi.god@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: logopédia, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, konduktív pedagógia.


PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Fóti Telephelye:
Címe: 2151 Fót, Fáy András tér 1.
Bejelentkezés Telefonszáma: 06-30/330-8972, 06-30/241-8910
E-mail: pmpsz.dunakeszi.fot@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés.


Nyitva tartási idő:

Hivatali ügyintézés: hétfő-péntek: 08:00-16:00 óráig
Rendelési idő: hétfő-péntek: 08:00-18:00 óráig

A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!Szakszolgálati titkárok:

Dunakeszi: Simonné Szekeres Csilla
Dunakeszi, Szakértői bizottság: Tóth-Buzder Andrea
Fót: Horváth Mónika
Göd: Glavanovits Annamária, Varga-Kiss Boglárka

Irodai ügyintéző:

Haáz Barbara


Szolgáltatásaink minden esetben térítésmentesek.

Szakszolgálatunkba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai vagy e települések nevelési-oktatási intézményeibe járnak. A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben is történhet.

A tanítási szünetek ideje alatt előre egyeztetett időpontokban fogadunk klienseket.TEVÉKENYSÉGEINK

Vizsgálatok

Pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat, mozgásvizsgálat: A vizsgálatok célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Bejelentkezés útján kérhető a megadott elérhetőségeken.

Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat: a jogszabályi előírásoknak és a szakszolgálati protokollnak megfelelő vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, az óvodai, iskolai problémák okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítását, sajátos nevelési igény vélelmét célozhatják. A vizsgálatot a szülő, az óvoda és az iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a ,,Szakértői vélemény iránti kérelem" című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. Az 5 év feletti gyermekek esetében alapvizsgálatnál mellékelni kell az „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” nyomtatványt is. A szakértői vizsgálat a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenlétében kezdhető csak el. A vizsgálat eredményéről, javaslatainkról a szülő a vizsgálatot követően tájékoztatást, és előzetes szakértői véleményt kap. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül.


Terápiák

Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés: Szakszolgálatunkban és a gyermek intézményében biztosított fejlesztés azoknak a gyermekeknek nyújt segítséget, akik kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek.

Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.

Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint további vizsgálatok (pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának) kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.

Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás minden
esetben a gyermekek intézményében kerül megszervezésre.

Konduktív pedagógia: A központi idegrendszer sérülése miatt mozgásszervi fogyatékossá vált gyermekek ellátása már csecsemőkortól. A különböző segédeszközökkel történő mozgás fejlesztése
mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is cél.MUNKATÁRSAINK


Bagosiné Szűcs Annamáriagyógypedagógus
Bak Renátafejlesztő pedagógus
Bátoriné Murányi Mónikagyógytestnevelő
Bíró-Veres Nóragyógytestnevelő
Bodnár Adriennfejlesztő pedagógus
Bordás Adrienlogopédus
Burján Tündegyógypedagógus
Császár Emese Fannipszichológus
Dr. Dénes Lillalogopédus
Edőcsné Kósa Tündegyógytestnevelő
Érdi-Krausz Zsuzsannagyógytestnevelő
Farkasné Szántó Diánagyógypedagógus
Fejes Erikapszichológus
Fejes Gabriellagyógypedagógus
Flaskayné Neufeld Editgyógytestnevelő
Futó Juditgyógypedagógus
Fülöp Kingapszichológus
Geréné Sulyán Ritafejlesztő pedagógus
Glavanovits Annamáriatitkár
Gorzsás Ágnespszichológus
Gregorich Évapszichológus
Haáz Barbaraügyintéző
Hajdu Orsolya Ritapszichológus
Horváth Mónikatitkár
Horváthné Hudomiet Krisztinagyógypedagógus
Kollerné Bencze Évagyógypedagógus
Kondákor Ágneskonduktor
Kopcsa Edinafejlesztő pedagógus
Kovács Krisztinalogopédus
Kovács Pétergyógytestnevelő
Kovácsné Pálfi Zsuzsannafejlesztő pedagógus
Krisztián-Katona Ritalogopédus
Laczkó Tündelogopédus
Lázárné Bérczes Mónikagyógypedagógus
Lovász-Szathmári Zsuzsannapszichológus
Melegné Steiner Ildikólogopédus
Mucsiné Zomborka Szilviafejlesztő pedagógus
Nádasi Mónikagyógypedagógus
Nagy Imregyógytestnevelő
Névai Melindalogopédus
Nyitrai Ágnespszichológus
Oláhné Gavlik Ágnesfejlesztő pedagógus
Pappné Grósz Bernadettpszichológus
Petróczki Petrapszichológus
Piroska Ildikólogopédus
Rápolti Annamária Juditlogopédus
Rigó Melinda Margitgyógytestnevelő
Selmeczi Erikalogopédus
Sidorow Évalogopédus
Simonné Szekeres Csillatitkár
Sólyom Vandalogopédus
Szalai Dorottyapszichológus
Szárnyasi Krisztinalogopédus
Szelényi Mariannalogopédus
Székelyné Celiku Erikafejlesztő pedagógus
Tar Mónikagyógypedagógus
Tóth Annapszichológus
Tóth-Buzder Andreatitkár
Tóthné Szekeres Henriettlogopédus
Török Ágnespszichológus
Vanda Ildikólogopédus
Varga-Kiss Boglárkatitkár
Veres Boglárkalogopédus
Vincze Timealogopédus
Wágner Editgyógypedagógus
Megbízással rendelkező munkavállalók


Horváthné Majorossy Évalogopédus
Várnai Katalingyógypedagógus
Passzív dolgozók


Mezei Sárapszichológus
Schuszterné Lázár Évalogopédus
Számláló
Ma
Összesen: 333
Egyedi: 169

Legtöbb
Összesen: 704863
Egyedi: 348598

Oldal ...
Összesen: 789650
Egyedi: 363021
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
Theme by Fizi
Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

e107.v4 theme by jalist