Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Aszód

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat
Aszódi Tagintézménye
OM azonosító: 202 802

 


Elérhetőség


 

Tagintézmény igazgató: Kucseráné Erki Viktória gyógypedagógus
Tagintézmény igazgató helyettes: Nikolics-Bognár Adrienn gyógypedagógus-logopédus

Szakszolgálati titkár: Baginé Somogyi Éva
Ügyviteli dolgozó: Tóth Enikő Jolán

TITKÁRSÁG címe: 2170, Aszód, Falujárók útja 5. Hrsz. 1357/61.
(az óvodával szemben, az üzletsor hátsó részén található)
Telefon: 30/322-19-50
E-mail: pmpsz.aszod@pestmszaksz.hu

Vizsgálatok, terápiák helyszíne: 2170 Aszód, Falujárók útja 5.
(a lakótelepi óvoda épületének hátsó része)


Ügyviteli nyitvatartás: H.-Cs.: 08:00-17:00, P.: 8:00-15:00
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!


Ellátási körzetünk:
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg


Intézményünk a lakótelepi óvodával egy épületben található. A hozzánk küldött vagy önként jelentkezett gyerekeket előre meghatározott és egyeztetett időpontban fogadjuk. A szakemberek délelőtti és délutáni váltásban dolgoznak. A tanítási szünetekben is folyamatosan állunk a jelentkezők rendelkezésére munkaidőben.


 Bemutatkozik az Aszódi Pedagógiai szakszolgálat:


 

Intézményünk alapjait 1996-ban a Csengey Gusztáv Általános Iskolában tették le egy félállású pszichológus alkalmazásával. Ebből a státuszból nőtt ki az Aszódi Nevelési Tanácsadó, fejlesztőpedagógusi tevékenységgel bővülve. A Pest Vármegyei Önkormányzat általi fenntartás után 2006-tól az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása vette át a fenntartói feladatokat, egyben logopédiai tevékenységgel és gyógytestnevelési feladattal bővítette az intézmény tevékenységét. 2013. szeptember 1-től a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményeként működik intézményünk, kibővült feladatkörrel.

 


Jeletkezés módja:

Telefonon, e-mailben, levélben: jelzési lapon, szakértői vizsgálat esetén szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltésével. Jelentkezhet a szülő, a gyermeket nevelő, oktató intézmény.Szolgáltatásaink ingyenesek.


Munkatársaink:


Bori Márta pszichológus
Cziráné Bakonyi Bernadett gyógypedagógus
Farkas Ágnes gyógypedagógus
Fegyverneki Zsófia gyógypedagógus
Ferik Andrea gyógypedagógus-logopédus
Fodorné Tóth Krisztina gyógypedagógus-logopédus
Göncfalvi-Rozovits Gréta pszichológus
Kovácsné Varga Katalin gyógytestnevelő
Negele Annamária pszichológus
Ocsovainé Szemán Éva gyógypedagógus-logopédus
Tóth Beáta gyógypedagógus
Tóth Zsoltné gyógypedagógus-logopédus
Zengő Noémi gyógypedagógus


 


Fő tevékenységeink


 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás


A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.
A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás 0-6 éves korig.


Szakértői bizottsági tevékenység


A szakértői bizottsági tevékenység keretében a járási szakértői bizottság komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatot végez, a vizsgálat alapján szakértői véleményt készít. A szakértői vizsgálat típusai:
- az aktuális állapot feltárására irányuló alapvizsgálat
- a fejlődést nyomon követő a korábbi diagnózis megalapozottságát, a nevelés, oktatás formájának megfelelőségét a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat.
- 18 hónapos kor alatti gyermekek esetében a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultság megállapítása vagy kizárása,
- a harmadik életévét betöltött gyermek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálatának javaslata,
- a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése céljából.
A vizsgálatok eredményei alapján javaslatot tesz a gyermekek, tanulók különleges bánásmód keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére.
- Amennyiben a szakértői bizottság vizsgálata alapján a gyermeknél, a tanulónál sem a beilleszkedési, sem a tanulási, sem a magatartási nehézség, sem a sajátos nevelési igény nem állapítható meg, de eredményes óvodai neveléséhez, iskolai neveléséhez, oktatásához iskolapszichológiai, óvodapszichológiai vagy logopédiai ellátásba vétele indokolt, a szakértői bizottság a megfelelő ellátásba vételét kezdeményezi.
- Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a vármegyei/országos szakértői bizottság részére.


Nevelési tanácsadás

- A beilleszkedési, magatartási, pszichés, tanulási, részképességbeli problémák esetén pedagógiai, pszichológiai támogatás: gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés, terápiás gondozás nyújtása. Preventív, korrektív megsegítés, konzultációs lehetőség biztosítása a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére.


Logopédiai ellátás


A logopédiai ellátás feladata beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A logopédiai ellátás igénybevétele kötelező vizsgálatokon, ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik. A logopédiai ellátás keretében elvégezzük az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szerveződik meg a logopédiai ellátás, szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése. A logopédiai ellátás elsősorban a járás nevelési-oktatási intézményeiben történik, de ambuláns formában a tagintézményben is elérhető.


Konduktív pedagógiai ellátás


A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan, vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik, és év közben is megkezdhető.


Gyógytestnevelés


A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrő vizsgálat gyógy-, vagy könnyített testnevelésre utalja.
A gyógytestnevelés nevelési-oktatási intézményben szerveződik meg.


Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás


Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.


Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása


A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata:
- korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, tanácsadás, támogatás a szülőnek, konzultáció a pedagógus részére, speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása.

Szeretettel várjuk a hozzánk fordulókat!
Számláló
Ma
Összesen: 345
Egyedi: 175

Legtöbb
Összesen: 704875
Egyedi: 348604

Oldal ...
Összesen: 789662
Egyedi: 363027
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
Theme by Fizi
Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

e107.v4 theme by jalist