Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Vác

 

Elérhetőség


 

Tagintézmény igazgató: Kovács Borbála
Tagintézmény igazgató-helyettes: Kósáné Genzelmann Györgyi


Szakszolgálati titkár: Szabó Aranka Olga, Hargitai Krisztina

Ügyviteli munkatársak: Chirichesné Faragó Erika, Török Gabriella

Cím:2600, Vác, Naszály út 29.
Telefon: 30/447-78-44
E-mail: pmpsz.vac@pestmszaksz.hu


Nyitvatartási idő: H.-P.: 08:00-16:00
Ügyintézési idő: H, SZ: 13:30-15:30, K,CS: 8:00-10:00
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!
Ellátási körzetünk:
Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót
 

 
A bejelentkezés személyesen, telefonon vagy interneten is történhet.
A tanítási szünetek ideje alatt előre megbeszélt időpontban biztosítjuk, hogy a szülők felkereshessék munkatársainkat.

 
Szolgáltatásaink ingyenesek.
Szakszolgálatunkba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai, vagy e települések nevelési-oktatási intézménybe járnak.

 
Bejelentkezés módja:

A gyermek vizsgálatát kérheti a megfelelő nyomtatvány kitöltésével

 • a szülő beleegyezésével az oktatási-nevelési intézmény (óvoda/iskola), részletes pedagógiai jellemzés kíséretében,
 • a szülő személyes bejelentkezés során,
 • a nappali közoktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes bejelentkezés során.
 •  
  A gyermekgondozásba vételét/terápiáját kérheti

 • a szülő személyes vagy telefonos bejelentkezés során,
 • a nappali közoktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes vagy telefonos bejelentkezés során.
 •  
  A nevelés, oktatás rendszerében, mint speciális feladatokkal felruházott intézmény veszünk részt. A szülőknek, gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak nyújtunk fejlesztő, támogató szolgáltatást.

   
  Tevékenységeink:

   

  1.Vizsgálatok


 • Pedagógiai vizsgálat:
  A pedagógiai vizsgálat célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Intézményünknél közvetlenül kérhető, nem kell hozzá a rendeletben meghatározott formanyomtatvány kitöltése.
 •  

 • Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat:
  a jogszabályi előírásoknak megfelelően – tagintézményi kereteken belül, sztenderd vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, a gyenge iskolai teljesítmény okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézség (BTM) megállapítását célozhatják. A vizsgálatot a szülő, az óvoda és az iskola is kérheti. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül. A vizsgálat eredményéről a szülő azonnal tájékoztatást kap és az intézmény is értesül a vizsgálatról a szakértői vélemény formájában.
  A szakértői vizsgálat előnye, hogy tanulási nehézség mögött rejlő okok feltárásában körültekintő, komplex vizsgálatot biztosít, és eredményeképpen az óvoda, iskola fejlesztő támogatást tud nyújtani a vizsgált gyermekeknek.
  A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a „Szakértői vélemény iránti kérelem” című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, az Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére (4. melléklet a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelethez) című nyomtatvány eredeti példánya, egy részletes pedagógiai vélemény, valamint hatodik osztálytól iskola igazgatójának a vizsgálat szükségességével kapcsolatos egyetértő nyilatkozata. A szakértői vizsgálat akkor kezdhető meg, ha legalább egy, a szülői felügyeletet gyakorló gondviselő jelen van.
  Iskolaérettségi vizsgálat: Az iskolaérettségi vizsgálatot olyan gyermekek esetében végezzük el, akiknél felmerül, hogy iskolakezdése az adott tanévben nem feltétlenül indokolt. Ennek számos oka lehet, pl: szociális éretlenség vagy figyelmi, mentális problémák, esetleg speciális tényezők, beszédhiba. A vizsgálatot az Oktatási Hivatal kérheti.
 •  

  2.Terápiák


 • Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia:
  A szakszolgálatunkban biztosított fejlesztés azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akik ép érzékszerveik és jó intellektusuk ellenére kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek. Fontos annak megállapítása, hogy miért van ez így. Ezért a fejlesztő munka első lépése a háttérben megbúvó okok kiderítése. A szülővel közösen gondolkodva team munkában (pedagógus, pszichológus, logopédus közreműködésével) feltérképezzük a problémák gyökerét. Megismerjük a gyermekek képességeit, mely részterületek igényelnek fejlesztést, melyek azok a készségek, amelyekre lehet támaszkodni a fejlesztésben. A terápia hatékonysága érdekében sokszor szükség van az otthoni gyakorlásra is, ehhez a szülőktől szoktunk segítséget kérni.
 •  

 • Pszichológia:
  A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg. A szakember és a gyermek családjának együttműködésének első lépcsőfoka az első interjú. A gyermek pszichológiai vizsgálatát minden esetben megelőzi a szülőkkel (lehetőség szerint mind az édesanyával, mind az édesapával vagy nevelőszülőkkel) folytatott feltáró beszélgetés. A szülőkkel folytatott beszélgetés, a probléma körvonalainak megismerése után kerül sor a gyermekkel való találkozásra, feltáró vizsgálatot végzünk. Miután megtörtént a gyermek feltérképezése, a tapasztalatokat megosztja a pszichológus a szülővel/szülőkkel szülőkonzultáció keretében, és megbeszélik a további tennivalókat.
  A probléma jellegétől és mélységétől függően a szakember továbbirányíthatja a szülőket és a gyermeket további szakvizsgálatokra (pl. orvosi vizsgálat) vagy más szakemberhez (pl. gyermekpszichiáter).
  Amennyiben a szülők és a szakember egyetértésével a gyermek problémája pszichoterápiás úton rendezhető, intézményünk ezt a folyamatot is vállalja.
 •  

 • Logopédia:
  A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.
  A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését, ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését. A három éves kori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az öt éves kori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul.
  A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.
  A logopédiai ellátás egyéni, kiscsoportos foglalkozás, illetve legfeljebb hat gyermekből, tanulóból álló csoportfoglalkozás keretében szervezhető meg. Intézményünk ambuláns ellátást nyújt székhelyünkön, melyre várjuk a szülők telefonos bejelentkezését!
 •  

 • Gyógytestnevelés:
  A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Fejlesztő, preventív, korrekciós és rehabilitációs célú testnevelés oktatást végez. Ez a foglalkozás a gyermekek intézményében kerül megszervezésre.
  A gyógytestnevelés tehát komplex, pedagógiai környezetbe, nevelési – oktatási folyamatba ágyazott testnevelés tanóra, mely a gyermek testi képességeinek, mozgásműveltségének fejlesztése által nem csak rehabilitál, preventál, korrigál, hanem kialakítja a sportolás iránti igényt is.
 •  

 • Korai fejlesztés:
  A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás célcsoportja mindazon 0-3 éves, indokolt esetben 3-5 éves gyermek (illetve családja), akinek komplex gyógypedagógiai fejlesztésre, tanácsadásra, mozgásfejlesztésre illetve pszichológiai segítségnyújtásra van szüksége, függetlenül attól, hogy otthon nevelkedik, bölcsődés, vagy állami gondoskodásban részesül.
  Korai fejlesztésben részesülhet az a kisgyermek, akinek megkésett a fejlődésmenete, akinél felmerül a gyanú, hogy fejlődése nem tipikus, lemaradás, vagy eltérés figyelhető meg a mozgás, a viselkedés, a kommunikáció, a játéktevékenység, a szociális készségek ill. az önkiszolgálási készségek területén, aki koraszülöttség, nehéz születési körülmények, vagy méhen belüli károsodás miatt rizikócsoportba tartozik, akinek veleszületett fejlődési rendellenessége, szindrómája van, aki ebből adódóan vagy más okból érzékszervi-, mozgás- vagy súlyosan-halmozottan sérült.
  A gyermekeknél megjelenő regulációs zavarok (evés, alvás, ürítés, megnyugvás), a szorongásos zavarok, a kötődési zavarok, valamint a viselkedés korai zavarai, illetve szülők esetében a traumafeldolgozás, a krízisintervenció pszichológiai, orvosi kompetenciát igényelnek.
  A korai fejlesztésre való jogosultságot 18 hónapos kor fölött az illetékes (vármegyei vagy fővárosi) szakértői bizottságok állapítják meg. A szakértői vizsgálatot minden esetben a szülő kezdeményezi, ebben a korai fejlesztésben dolgozó munkatársak segítséget nyújtanak, amennyiben a szülő megkeresi a pedagógiai szakszolgálatot a korai fejlesztés igényével. A szakértői vizsgálat lebonyolításáig a család tanácsadásban részesülhet. A szakértői véleményt 18 hónapos kor alatt gyermekneurológus vagy más szakorvos diagnosztikai véleménye alapján a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei készítik el. 3 éves kor után akkor vehet részt egy gyermek korai fejlesztésben, ha a szakértői vélemény alapján nem kapcsolódhat be óvodai nevelésbe. (Amennyiben óvodába kerül egy korai fejlesztésben részt vett, sajátos nevelési igényű gyermek, az óvoda illetékes a fejlesztést biztosítani számára.)
  A korai fejlesztést a váci szakszolgálatban jelenleg 3 szakember látja el, két gyógypedagógus, valamint egy konduktor-tanító. A fejlesztés 3 helyszíne a Baba utcai Bölcsőde és Speciális Csoport, (Baba u. 2.) valamint a Pedagógiai Szakszolgálat tagintézménye (Naszály út 29.), ahol az otthonukban nevelkedő, korai fejlesztésre jogosult kisgyermekek ambuláns módon történő ellátása zajlik.
  A korai fejlesztés lehetőség szerint a szakértői bizottságok által előírt óraszámban, heti rendszerességgel történik, egyénre szabott fejlesztési terv alapján, szoros együttműködésben a családokkal. Az ambuláns ellátásban a szülők is részt vesznek a foglalkozásokon, a bölcsődei fejlesztésben ez nem lehetséges, itt a rendszeres szülői, valamint a kisgyermeknevelőkkel történő konzultációk biztosítják a közös gondolkodás lehetőségét.

 • Munkatársaink:

   

  Tagintézmény-igazgató:
 • Kovács Borbála
 • Tagintézmény igazgató-helyettes:
 • Kósáné Genzelmann Györgyi
 • Szakszolgálati titkár:
 • Szabó Aranka Olga
 • Hargitai Krisztina
 • Ügyintézők:
 • Chirichesné Faragó Erika
 • Török Gabriella
 • Gyógypedagógusok:
 • Csider Márta
 • Miklós Viktória
 • Ritzl Nikolett
 • Fejlesztőpedagógusok:
 • Elekesné Mikes Zsófia
 • Regyepné Teasdale Henriett
 • Varga-Besze Dorottya
 • Gyógytestnevelő:
 • -
 • Pszichológusok:
 • Almássy-Földváry Zsófia Mária
 • Heller Zsófia
 • Homoki Lilla
 • Kandiné Tóth Dóra
 • Szabó Anna
 • Sipos Zsófia
 • Tabajdiné Parditka Zsófia Katalin
 • Logopédusok:
 • Baráthné Pereszlényi Katalin
 • Gyöngyné Jánosi Ágnes
 • Kondor Rebeka Sára
 • Kósáné Genzelmann Györgyi
 • Kovács Borbála
 • Molnár Martina
 • Szlovák Andrea
 • Seres-Nagy Beáta (GYES)
 • Korai Fejlesztők:
 • Horváth-Lengyel Viktória (konduktor)
 • Lányiné Ormos Anikó (gyógypedagógus)
 • Misnyovszki Ágnes (gyógypedagógus)
 • Müller Nóra (gyógypedagógus)
 • Számláló
  Ma
  Összesen: 102
  Egyedi: 56

  Legtöbb
  Összesen: 711774
  Egyedi: 352380

  Oldal ...
  Összesen: 796635
  Egyedi: 366858
  Üdvözlet
  Felhasználónév:

  Jelszó:


  Adatok megjegyzése

  [ ]
  [ ]
  [ ]
  Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
  Theme by Fizi
  Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

  e107.v4 theme by jalist