Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Megyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Gödöllő

A tagintézmény adatai

 

Elérhetőség


 

A tagintézmény igazgatója: Nagy Zsuzsanna
A tagintézmény igazgató-helyettese: Ujváriné Császár Éva


PMPSZ Gödöllői Tagintézmény, Gödöllői Ügyviteli Telephely

Címe: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/a.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-3785
Vezetői, titkársági telefonszám: 06-30-494-4221
E-mail: pmpsz.godollo@pestmszaksz.hu

A tagintézmény székhelyén ellátott szakfeladatok: szakértői tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógypedagógiai tanácsadás, fejlesztő nevelés, konduktív pedagógiai ellátás, alapozó mozgásterápia, iskolapszichológusi, óvodapszichológusi koordináció, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Veresegyházi Telephely

Címe: 2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-7430

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő nevelés, iskolapszichológusi, óvodapszichológusi koordináció, alapozó mozgásterápia, TSMT torna.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Kistarcsai Telephely

Címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 63.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-6201

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő nevelés, iskolapszichológusi, óvodapszichológusi koordináció.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Kerepesi Telephely

Címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-6783

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő nevelés, iskolapszichológusi, óvodapszichológusi koordináció.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Mogyoródi Telephely

Címe: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-7421

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő nevelés, iskolapszichológusi, óvodapszichológusi koordináció.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Kiemelt Feladatellátási Hely: Pécel

Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-5634

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, fejlesztő nevelés, iskolapszichológusi, óvodapszichológusi koordináció.

                                 

NYITVA TARTÁSI IDŐ

Ügyviteli nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 08:00-16:00 óráig
Rendelési idő: Hétfő-Csütörtök: 08:00-18:00, Péntek: 08:00-16:00 óráig


A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!
Ellátási körzetünk:
Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Zsámbok

Szakszolgálati Titkárok:

Gödöllő: Köllő Rozália
Kistarcsa: Laszlovszki Tímea
Veresegyház: Rátkainé Kovács Brigitta

Ügyviteli Munkatársak:

Gödöllő: dr. Perczéné Gábor Nikoletta, Hajdárné Bartus Andrea, Berkiné Szabadi KrisztinaSzolgáltatásaink minden esetben térítésmentesek.


Szakszolgálatunka azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai, vagy e települések nevelési-oktatási intézményeibe járnak.
A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben is történhet.


A tanítási szünetek ideje alatt előre egyeztetett időpontokban fogadunk klienseket.


Bejelentkezés módja:

A gyermek vizsgálatát kérheti a megfelelő nyomtatvány kitöltésével
- a szülő beleegyezésével a nevelési-oktatási intézmény (óvoda/iskola), részletes pedagógiai jellemzés kíséretében,
- a szülő személyes bejelentkezés során,
- a nappali rendszerű oktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes bejelentkezés során.

A gyermek gondozásba vételét/terápiáját kérheti
- a szülő személyes vagy telefonos bejelentkezés során,
- a nappali rendszerű oktatásban részesülő nagykorú tanuló személyes vagy telefonos bejelentkezés során.


Feladatunk a szülőknek, gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak fejlesztő, támogató szolgáltatás nyújtása.


Tevékenységeink:

Vizsgálatok
- Pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat, mozgásvizsgálat: A vizsgálatok célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Intézményünknél beutaló nélkül kérhető.
- Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat: a jogszabályi előírásoknak és a szakszolgálati protokollnak megfelelő vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, az óvodai, iskolai problémák okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítását, sajátos nevelési igény védelmét célozhatják. A vizsgálatot a szülő- az óvoda és az iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat eredményéről, javaslatainkról a szülő a vizsgálatot követően tájékoztatást, és előzetes szakértői véleményt kap. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a ,,Szakértői vélemény iránti kérelem" című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. A szakértői vizsgálat a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenlétében kezdhető csak el.


Terápiák:

- Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés: Szakszolgálatunkban és a gyermek intézményében biztosított fejlesztés azoknak a gyermekeknek nyújt segítséget, akik kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek.
- Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.
- Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint további vizsgálatok (pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának) kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.
- Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás minden esetben a gyermekek intézményében kerül megszervezésre. 


................Dolgozóink:

Akantiszné Harkai Anita LOGOPÉDUS
Ancsin Kinga LOGOPÉDUS
Ágó Katalin GYÓGYPEDAGÓGUS
Bács Rita GYÓGYTORNÁSZ
Bacsó Mónika Hajnalka KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Barna Krisztina LOGOPÉDUS
Berkiné Szabados Krisztina ÜGYVITELI MUNKATÁRS
Brazda Brigitta LOGOPÉDUS
Dr. Csernékné Németh Tünde LOGOPÉDUS
Csurgó Nóra LOGOPÉDUS
Dakó Judit GYÓGYPEDAGÓGUS
Dobrocsi Laura GYÓGYPEDAGÓGUS
Elter Ildikó GYÓGYPEDAGÓGUS
Farkas Melinda PSZICHOLÓGUS
Fazekasné Cseresznye Éva GYÓGYPEDAGÓGUS
Ferik Mónika LOGOPÉDUS
Försönits Orsolya Lili LOGOPÉDUS
Gábor Hajnalka PSZICHOLÓGUS
Hajdárné Bartus Andrea ÜGYVITELI MUNKATÁRS
Halász Tibor LOGOPÉDUS
Herbainé Szekeres Erika LOGOPÉDUS
Herbák-Kupecz Viktória PSZICHOLÓGUS
Bagin-Horváth Judit KONDUKTOR
Hunyady Emese Katalin GYÓGYPEDAGÓGUS
Huszai Erzsébet FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Jánosiné Kakuk Sarolta GYÓGYPEDAGÓGUS
Juricsekné Bárczi Kinga GYÓGYPEDAGÓGUS
Kajtár Dóra LOGOPÉDUS
Kara Gabriella GYÓGYPEDAGÓGUS
Kassainé Sörös Anita GYÓGYPEDAGÓGUS
Szerdahelyi Kereszti Niké Anna LOGOPÉDUS
Kiss Judit PSZICHOLÓGUS
Kissné Pandur Csilla PSZICHOLÓGUS
Kis-Simon Noémi LOGOPÉDUS
Kissné Szívos Mariann LOGOPÉDUS
Knaver Tímea FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Kolozsváry Fanni PSZICHOLÓGUS
Komondi Krisztina KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Koplányi Csilla PSZICHOLÓGUS
Kózol Fruzsina GYÓGYTESTNEVELŐ
Köllő Rozália SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Kurucz Andrea LOGOPÉDUS
Laszlovszki Tímea SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Lévay Gabriella Noémi GYÓGYTESTNEVELŐ
Marcsó-Horváth Kata PSZICHOLÓGUS
Márkus Tibor Jánosné GYÓGYPEDAGÓGUS
Mészáros Réka LOGOPÉDUS
Miklósné Farkas Judit GYÓGYPEDAGÓGUS
Morvai-Rákosi Rózsa GYÓGYPEDAGÓGUS
Nagy Andrásné LOGOPÉDUS
Nagy Zsuzsanna GYÓGYPEDAGÓGUS, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ
Nagyné Szendrei Andrea GYÓGYPEDAGÓGUS
Németh Emerita GYÓGYPEDAGÓGUS
Ódor Attiláné KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Pappné Spiegelhalter Julianna LOGOPÉDUS
Paulovics Borbála LOGOPÉDUS
Dr. Pálmainé Kiss Anna PSZICHOLÓGUS
Dr. Perczéné Gábor Nikoletta ÜGYVITELI MUNKATÁRS
Pásztor Sándor PSZICHOLÓGUS
Petrikné Hidegkúti Anita GYÓGYPEDAGÓGUS
Polányi Krisztina KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Dr. Ponyiné Hamza Dóra LOGOPÉDUS
Pupava Orsolya KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Rátkainé Kovács Brigitta SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Romány Zoltánné FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Rólik Teodóra LOGOPÉDUS
Sára Julianna LOGOPÉDUS
Som Nóra FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Stadler Judit GYÓGYPEDAGÓGUS
Stupekné Darányi Ildikó GYÓGYPEDAGÓGUS
Szabóné Vinczler Tímea GYÓGYPEDAGÓGUS
Szakmáry Ildikó GYÓGYTORNÁSZ
Szerencsi Zsolt LOGOPÉDUS
Takács Gabriella LOGOPÉDUS
Tasi Lia Andrea PSZICHOLÓGUS
Tárnoki-Mikula Renáta PSZICHOLÓGUS
Tóth Edit PSZICHOLÓGUS
Tóth Marianna LOGOPÉDUS
Tóthné Nagy Teodóra PSZICHOLÓGUS
Udvarhelyi Klára LOGOPÉDUS
Ujváriné Császár Éva LOGOPÉDUS, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ-HELYETTES
Varga Csillingh Szilvia PSZICHOLÓGUS
Virághné Ratimovszky Kornélia PSZICHOLÓGUS
Vörös Beáta PSZICHOLÓGUS
Vörös-Érsek Dóra PSZICHOLÓGUS
Wamser Tímea LOGOPÉDUS
Zsótér Adrienn LOGOPÉDUS

Óraadók:

Bereczkiné Kapusi Ágnes LOGOPÉDUS
Dick Zsuzsanna PSZICHOLÓGUS
Dóbiás Judit GYÓGYTESTNEVELŐ
Dr. Fábiánné Virágh Bernadett GYÓGYPEDAGÓGUS
Fehér Klára GYÓGYTESTNEVELŐ
Dr. Ferencziné Bertók Hilda LOGOPÉDUS
Dr. Jakab Erika ORVOS
Kiss Zoltánné PSZICHOLÓGUS
Kovács Árám GYÓGYTESTNEVELŐ
Kováts László GYÓGYTESTNEVELŐ
Lizákné Dr. Lechner Éva ORVOS
Merl Ágota GYÓGYPEDAGÓGUS
Stephányi Györgyi PSZICHOLÓGUS
Számláló
Ma
Összesen: 359
Egyedi: 179

Legtöbb
Összesen: 569428
Egyedi: 279182

Oldal ...
Összesen: 652377
Egyedi: 292862
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
Theme by Fizi
Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

e107.v4 theme by jalist