Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Gödöllő

A tagintézmény adatai

 

Elérhetőség


 

A tagintézmény igazgatója: Nagy Zsuzsanna
A tagintézmény igazgató-helyettese: Ujváriné Császár Éva


PMPSZ Gödöllői Tagintézmény, Gödöllői Ügyviteli Telephely

Címe: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/a.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-3785
Vezetői, titkársági telefonszám: 06-30-494-4221
E-mail: pmpsz.godollo@pestmszaksz.hu

A tagintézmény székhelyén ellátott szakfeladatok: Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinálása.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Veresegyházi Telephely

Címe: 2112 Veresegyház, Kálvin u. 6.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-7430

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás, nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység, logopédiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Kistarcsai Telephely

Címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 63.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-6201

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: Nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység, logopédiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Kerepesi Telephely

Címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-6783

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: Nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység, logopédiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Mogyoródi Telephely

Címe: 2146 Mogyoród, Gödöllői út 17.
Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-7421

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: Nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység, logopédiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

PMPSZ Gödöllői Tagintézmény Kiemelt Feladatellátási Hely: Pécel

Bejelentkezés telefonszáma: 06-30-494-5634

A tagintézmény telephelyén ellátott szakfeladatok: Nevelési tanácsadás, szakértői bizottsági tevékenység, logopédiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

                                 

NYITVA TARTÁSI IDŐ

Ügyviteli nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 08:00-16:00 óráig
Rendelési idő: Hétfő-Csütörtök: 08:00-18:00, Péntek: 08:00-16:00 óráig


A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!
Ellátási körzetünk:
Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház, Zsámbok

Szakszolgálati Titkárok:

Gödöllő: Köllő Rozália, dr. Perczéné Gábor Nikoletta
Kistarcsa: Laszlovszki Tímea
Veresegyház: Hajdárné Bartus Andrea

Ügyviteli Munkatársak:

Gödöllő: Berkiné Szabadi Krisztina, Győrik ÉvaSzolgáltatásaink minden esetben térítésmentesek.


Szakszolgálatunka azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai, vagy e települések nevelési-oktatási intézményeibe járnak.
A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben is történhet.


A tanítási szünetek ideje alatt előre egyeztetett időpontokban fogadunk klienseket.


Bejelentkezés módja:

A gyermek vizsgálatát kérheti a megfelelő nyomtatvány kitöltésével
- a szülő személyesen, telefonon, vagy e-mail-ben történő bejelentkezés során
- nagykorú tanuló estén a köznevelési intézményekben folytatott tanulmányok során személyesen, telefonon, vagy e-mail-ben történő bejelentkezés.

A gyermek gondozásba vételét/terápiáját kérheti
- a szülő személyes, telefonos vagy e-mail-ben történő bejelentkezés során,
- nagykorú tanuló estén személyes, telefonos vagy e-mail-ben történő bejelentkezés során.


Feladatunk a szülőknek, gyermekeknek, fiataloknak és pedagógusoknak fejlesztő, támogató szolgáltatás nyújtása.


Tevékenységeink:

Vizsgálatok
- Pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat, mozgásvizsgálat: A vizsgálatok célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Intézményünknél beutaló nélkül kérhető.
- Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat: a jogszabályi előírásoknak és a szakszolgálati protokollnak megfelelő vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, az óvodai, iskolai problémák okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítását, sajátos nevelési igény védelmét célozhatják. A vizsgálatot a szülő- az óvoda és az iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat eredményéről, javaslatainkról a szülő a vizsgálatot követően tájékoztatást, és előzetes szakértői véleményt kap. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a ,,Szakértői vélemény iránti kérelem" című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. A szakértői vizsgálat a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenlétében kezdhető csak el.


Terápiák:

- Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés: Szakszolgálatunkban és a gyermek intézményében biztosított fejlesztés azoknak a gyermekeknek nyújt segítséget, akik kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek.
- Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.
- Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint további vizsgálatok (pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának) kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.
- Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás minden esetben a gyermekek intézményében kerül megszervezésre. 


................Dolgozóink:

Akantiszné Harkai Anita LOGOPÉDUS
Ancsin Kinga LOGOPÉDUS
Bacsó Mónika Hajnalka ÜGYVITELI MUNKATÁRS
Barna Krisztina LOGOPÉDUS
Berkiné Szabadi Krisztina ÜGYVITELI MUNKATÁRS
Bischof Boglárka PSZICHOLÓGUS
Brazda Brigitta LOGOPÉDUS
dr. Barátné Försönits Orsolya Lili LOGOPÉDUS
dr. Csernékné Németh Tünde LOGOPÉDUS
dr. Ferenczné Bertók Hilda GYÓGYPEDAGÓGUS
dr. Kővári Barbara PSZICHOLÓGUS
Csurgó Nóra LOGOPÉDUS
Dakó Judit GYÓGYPEDAGÓGUS
Dick Zsuzsanna PSZICHOLÓGUS
Elter Ildikó GYÓGYPEDAGÓGUS
Fazekasné Cseresznye Éva GYÓGYPEDAGÓGUS
Fehérné Zorkó Eszter LOGOPÉDUS
Ferik Mónika LOGOPÉDUS
Filep Annamária GYÓGYPEDAGÓGUS
Gábor Hajnalka PSZICHOLÓGUS
Győrik Éva ÜGYVITELI MUNKATÁRS
Hajdárné Bartus Andrea SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Halász Tibor LOGOPÉDUS
Halász-Völgyi Katalin PSZICHOLÓGUS
Herbainé Szekeres Erika LOGOPÉDUS
Bagin-Horváth Judit KONDUKTOR
Horváth Kamilla LOGOPÉDUS
Huszai Erzsébet FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Jánosiné Kakuk Sarolta GYÓGYPEDAGÓGUS
Juricsekné Bárczi Kinga GYÓGYPEDAGÓGUS
Kajtár Dóra LOGOPÉDUS
Kassainé Sörös Anita GYÓGYPEDAGÓGUS
Szerdahelyi Kereszti Niké Anna LOGOPÉDUS
Kiss Judit PSZICHOLÓGUS
Kissné Pandur Csilla PSZICHOLÓGUS
Kis-Simon Noémi LOGOPÉDUS
Knaver Tímea FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Kolozsváry Fanni PSZICHOLÓGUS
Komondi Krisztina KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Koplányi Csilla PSZICHOLÓGUS
Kózol Fruzsina GYÓGYTESTNEVELŐ
Köllő Rozália SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Kurucz Andrea LOGOPÉDUS
Laszlovszki Tímea SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Lévay Gabriella Noémi GYÓGYTESTNEVELŐ
Marcsó-Horváth Kata PSZICHOLÓGUS
Matwi Fatime PSZICHOLÓGUS
Mészáros Réka LOGOPÉDUS
Michnai Viktória PSZICHOLÓGUS
Miklósné Farkas Judit GYÓGYPEDAGÓGUS
Morvai-Rákosi Rózsa GYÓGYPEDAGÓGUS
Nagy Andrásné LOGOPÉDUS
Nagy Zsuzsanna GYÓGYPEDAGÓGUS, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ
Nemeskéry Krisztina FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Németh Emerita GYÓGYPEDAGÓGUS
Ódor Attiláné KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Pappné Spiegelhalter Julianna LOGOPÉDUS
Paulovics Borbála LOGOPÉDUS
Dr. Pálmainé Kiss Anna PSZICHOLÓGUS
Dr. Perczéné Gábor Nikoletta SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Petrikné Hidegkúti Anita GYÓGYPEDAGÓGUS
Dr. Ponyiné Hamza Dóra LOGOPÉDUS
Pupava Orsolya KISEGÍTŐ MUNKATÁRS
Ratimovszky Kornélia PSZICHOLÓGUS
Ratimovszky Tiborné FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Rátkainé Kovács Brigitta SZAKSZOLGÁLATI TITKÁR
Rólik Teodóra LOGOPÉDUS
Som Nóra FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
Somogyi Kíra LOGOPÉDUS
Stadler Judit GYÓGYPEDAGÓGUS
Stupekné Darányi Ildikó GYÓGYPEDAGÓGUS
Szabó Sarolta Kata LOGOPÉDUS
Szendrei Andrea GYÓGYPEDAGÓGUS
Takács Gabriella LOGOPÉDUS
Tardi Anita GYÓGYPEDAGÓGUS
Tasi Lia Andrea PSZICHOLÓGUS
Tóth Edit PSZICHOLÓGUS
Tóth Marianna LOGOPÉDUS
Tóthné Nagy Teodóra PSZICHOLÓGUS
Udvarhelyi Klára LOGOPÉDUS
Ujváriné Császár Éva LOGOPÉDUS, TAGINTÉZMÉNY VEZETŐ-HELYETTES
Varga Csillingh Szilvia PSZICHOLÓGUS
Vörös-Érsek Dóra PSZICHOLÓGUS
Zsótér Adrienn LOGOPÉDUS

Óraadók:

Bereczkiné Kapusi Ágnes LOGOPÉDUS
Buzásné Kómár Noémi GYÓGYTESTNEVELŐ
Dr. Fábiánné Virágh Bernadett GYÓGYPEDAGÓGUS
Fehér Klára GYÓGYTESTNEVELŐ
Gáspárné Kolozs Julianna GYÓGYTESTNEVELŐ
Dr. Jakab Erika ORVOS
Kiss Zoltánné PSZICHOLÓGUS
Kovács Árám GYÓGYTESTNEVELŐ
Kovács-Imre Teodóra Hanna LOGOPÉDUS
Kováts László GYÓGYTESTNEVELŐ
Merl Ágota GYÓGYPEDAGÓGUS
Wirnhardt-Dóbiás Judit GYÓGYTESTNEVELŐ
Számláló
Ma
Összesen: 23
Egyedi: 15

Legtöbb
Összesen: 698243
Egyedi: 345077

Oldal ...
Összesen: 782910
Egyedi: 359445
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
Theme by Fizi
Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

e107.v4 theme by jalist