Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Megyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Dunakeszi

A tagintézmény fenntartója: Ceglédi Tankerületi Központ
A fenntartó címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3.

Ellátási körzetünk: Dunakeszi Járás (Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd)

Elérhetőség:

Tagintézmény igazgatója: Schuszterné Lázár Éva

PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Dunakeszi Ügyviteli Telephelye:
Címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.
Bejelentkezés Telefonszáma 06-30/241 9912
Vezetői, titkársági telefonszám: 06-30/329-66-23
E-mail: pmpsz.dunakeszi@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.


PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény - Járási Szakértői Bizottság:
Címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Bejelentkezés Telefonszáma: 06-30/329-8245, 06-30/878-2154
e-mail: pmpsz.dunakeszi.szakertoi@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: járási szakértői bizottsági tevékenység, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás


PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Gödi Telephelye:
Címe: 2132 Göd, Ady Endre u. 6.
Bejelentkezés Telefonszáma: 06-30/330-4738
E-mail: pmpsz.dunakeszi.god@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: logopédia, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, konduktív pedagógia.


PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Fóti Telephelye:
Címe: 2151 Fót, Fáy András tér 1.
Bejelentkezés Telefonszáma: 06-30/330-8972, 06-30/241-8910
E-mail: pmpsz.dunakeszi.fot@pestmszaksz.hu

Ellátott szakfeladatok: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés.


Nyitva tartási idő:

Hivatali ügyintézés: hétfő-péntek: 08:00-16:00 óráig
Rendelési idő: hétfő-csütörtök: 08:00-18:00, péntek: 08:00-16:00 óráig

A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!Szakszolgálati titkárok:

Dunakeszi: Simonné Szekeres Csilla
Járási Szakértői Bizottság: Cseresznyésné Varju Erzsébet
Fót: Horváth Mónika
Göd: Kissné Klement Lívia, Vallyon Krisztina


Szolgáltatásaink minden esetben térítésmentesek.

Szakszolgálatunkba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai vagy e települések nevelési-oktatási intézményeibe járnak. A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben is történhet.

A tanítási szünetek ideje alatt előre egyeztetett időpontokban fogadunk klienseket.TEVÉKENYSÉGEINK

Vizsgálatok

Pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálat, mozgásvizsgálat: A vizsgálatok célja a gyermek képességeinek feltárása, fejlesztési javaslatok ajánlása. Bejelentkezés útján kérhető a megadott elérhetőségeken.

Komplex pedagógiai-pszichológiai szakértői vizsgálat: a jogszabályi előírásoknak és a szakszolgálati protokollnak megfelelő vizsgáló eljárásokkal feltérképezésre kerülnek a gyermekek/tanulók képességei, az óvodai, iskolai problémák okai. A vizsgálatok a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) megállapítását, sajátos nevelési igény vélelmét célozhatják. A vizsgálatot a szülő, az óvoda és az iskola is kezdeményezheti. A vizsgálat megkezdéséhez szükséges a ,,Szakértői vélemény iránti kérelem" című nyomtatvány kitöltött, aláírt és lepecsételt példánya, valamint egy részletes pedagógiai vélemény. Az 5 év feletti gyermekek esetében alapvizsgálatnál mellékelni kell az „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” nyomtatványt is. A szakértői vizsgálat a szülői felügyeletet gyakorló szülők jelenlétében kezdhető csak el. A vizsgálat eredményéről, javaslatainkról a szülő a vizsgálatot követően tájékoztatást, és előzetes szakértői véleményt kap. A komplex szakértői vizsgálat eredményeiről hivatalos szakértői vélemény készül.


Terápiák

Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia, mozgásfejlesztés: Szakszolgálatunkban és a gyermek intézményében biztosított fejlesztés azoknak a gyermekeknek nyújt segítséget, akik kortársaikhoz képest gyengébben teljesítenek.

Pszichológia: A gyermekek pszichológiai ellátása nevelési tanácsadás keretében valósul meg.

Logopédia: A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd-és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint további vizsgálatok (pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának) kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.

Gyógytestnevelés: A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg nem haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás minden
esetben a gyermekek intézményében kerül megszervezésre.

Konduktív pedagógia: A központi idegrendszer sérülése miatt mozgásszervi fogyatékossá vált gyermekek ellátása már csecsemőkortól. A különböző segédeszközökkel történő mozgás fejlesztése
mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is cél.MUNKATÁRSAK


Almásiné Hadi Szilvia fejlesztő pedagógus
Bálint Edinagyógypedagógus
Bátoriné Murányi Mónikagyógytestnevelő
Benkovics-Parádi Krisztinapszichológus
Bíró-Veres Nóragyógytestnevelő
Bodnár Adriennfejlesztő pedagógus
Burján Tündegyógypedagógus
Büte Zsoltgyógytestnevelő
Császár Emesepszichológus
Déri Gabriellapszichológus
Edőcsné Kósa Tündegyógytestnevelő
Érdi-Krausz Zsuzsannagyógytestnevelő
Fejes Erikapszichológus
Flaskayné Neufeld Editgyógytestnevelő
Geréné Sulyán Ritafejlesztő pedagógus
Gorzsás Ágnespszichológus
Gregorich Évapszichológus
Györke Dórapszichológus
Horváthné Hudomiet Krisztinagyógypedagógus
Krisztián-Katona Ritalogopédus
Kollerné Bencze Évagyógypedagógus, logopédus
Kondákor Ágneskonduktor
Kopcsa Edinagyógypedagógus, logopédus
Kovácsné Pálfi Zsuzsannafejlesztő pedagógus
Kovácsné Szentléleki Krisztapszichológus
Kovács Pétergyógytestnevelő
Laczkó Tündelogopédus
Lányi Juditpszichológus
Lázárné Bérczes Mónikagyógypedagógus
Lovász-Szathmári Zsuzsannapszichológus
Melegné Steiner Ildikógyógypedagógus, logopédus
Mezei Sárapszichológus
Mikesyné Bánvölgyi Ildikólogopédus
Mucsányiné Barna Teodóralogopédus
Mucsiné Zomborka Szilviafejlesztő pedagógus
Nagy-Szilassy Dóragyógypedagógus
Nádasi Mónikagyógypedagógus
Oláhné Gavlik Ágnesfejlesztő pedagógus
Petróczki Petrapszichológus
Philipp Ritagyógytestnevelő
Piroska Ildikólogopédus
Rápolti Annalogopédus
Rigó Melindagyógytestnevelő
Schuszterné Lázár Évagyógypedagógus, logopédus
Schwenner Zsuzsannapszichológus
Sidorow Évalogopédus
Szabó Sarolta Katalogopédus
Szárnyasi Krisztinagyógypedagógus, logopédus
Szelényi Mariannalogopédus
Székelyné Celiku Erikafejlesztő pedagógus
Szlovák-Borbély Eszterpszichológus
Tar Mónika gyógypedagógus
Tóth Annapszichológus
Tóthné Szekeres Henriettlogopédus
Török ÁgnesTörök Ágnes
Török-Lipp Reginafejlesztőpedagógus
Vanda Ildikólogopédus
Várnai Katalingyógypedagógus
Vincze Timealogopédus
Zentainé Torma Anikólogopédus
Számláló
Ma
Összesen: 60
Egyedi: 34

Legtöbb
Összesen: 536573
Egyedi: 262814

Oldal ...
Összesen: 619214
Egyedi: 276371
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]