Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Megyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31

E-mail: pmpsz.budapest@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Városligeti Fasor utcai Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56

E-mail: pmpsz.varosliget.budapest@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpedd.szakszol@gmail.com

Dunakeszi

  

Tagintézmény igazgató: Tolnai Márta
Tagintézmény igazgató helyettes: Schuszterné Lázár Éva

A tagintézmény fenntartója: Ceglédi Tankerületi Központ
A fenntartó címe: 2700 Cegléd, Malom tér 3.

Ellátási körzetünk: Dunakeszi Járás
Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd

Tagintézmény ügyviteli telephelye: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.
telefon: 06-30/329 6623, 06-30/241 9912
e-mail: pmpsz.dunakeszi@gmail.com
Ellátott szakfeladatok: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
Nyitva tartás:
H-CS: 8-18 óráig
P: 8-16 óráig
Hivatali ügyintézés
H-P: 8-16 óráig

Járási Szakértői Bizottság: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
telefon: 06-30/329 8245
e-mail: szakertoidk@gmail.com

Tagintézmény telephelye: 2132 Göd, Ady Endre u. 6.
telefon: 06-30/330 4738
e-mail: pmpede.szakszol@gmail.com
Ellátott szakfeladatok: logopédia, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés, konduktív pedagógia.
Nyitva tartás:
H és Sz: 8-18 óráig
K és CS: 8-16 óráig
P: 8-15 óráig
Hivatali ügyintézés:
H-Cs: 8-16 óráig
P: 8-15 óráig

Tagintézmény telephelye: 2151 Fót, Fáy András tér 1.
telefon: 06-30/330 8972, 06-30/241 8910
e-mail: fotiszakszolg.2151@gmail.com
Ellátott szakfeladatok: szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés.
Nyitva tartás:
H-CS: 8-18 óráig
P: 8-16 óráig
Hivatali ügyintézés:
H-P: 8-16 óráig
MUNKATÁRSAK

Almásiné Hadi Szilvia - fejlesztő pedagógus
Bálint Edina - gyógypedagógus
Bátoriné Murányi Mónika - gyógytestnevelő, óraadó
Benkovics-Parádi Krisztina - pszichológus
Bálint Edina - gyógypedagógus
Bíró-Veres Nóra - gyógytestnevelő
Bodnár Adrienn - fejlesztő pedagógus
Bordás Adrien - gyógypedagógus, logopédus
Burján Tünde - gyógypedagógus
Büte Zsolt - gyógytestnevelő
Déri Gabriella - pszichológus
Dr. Juhász Jánosné - logopédus
Edőcsné Kósa Tünde - gyógytestnevelő
Érdi-Krausz Zsuzsanna - gyógytestnevelő
Fejes Erika - pszichológus
Flaskayné Neufeld Edit - gyógytestnevelő, óraadó
Gajdacsi Katalin - fejlesztő pedagógus
Geréné Sulyán Rita - fejlesztő pedagógus
Györke Dóra - pszichológus
Hajdú Lajosné - gyógytestnevelő
Hamperger Anita - pszichológus
Hámori Eszter - pszichológus
Himpli Ágnes - logopédus
Horváthné Hudomiet Krisztina - gyógypedagógus
Kalóczkai Éva - pszichológus
Katona Rita - logopédus
Kollerné Bencze Éva - logopédus
Komáromi Éva - pszichológus
Kovácsné Pálfi Zsuzsanna - fejlesztő pedagógus
Kovácsné Szentléleki Kriszta - pszichológus
Laczkó Tünde - logopédus
Lázárné Bérczes Mónika - gyógypedagógus
Lovász-Szathmári Zsuzsanna - pszichológus
Lukácsné Nagy Ágnes - konduktor
Melegné Steiner Ildikó - gyógypedagógus, logopédus
Mezei Sára - pszichológus
Mikesyné Bánvölgyi Ildikó - logopédus
Mucsányiné Barna Teodóra - logopédus
Mucsiné Zomborka Szilvia - fejlesztő pedagógus
Nádasi Mónika - gyógypedagógus
Oláhné Gavlik Ágnes - fejlesztő pedagógus
Philipp Rita - gyógytestnevelő
Piroska Ildikó - logopédus
Rigó Melinda - gyógytestnevelő
Schuszterné Lázár Éva - logopédus
Schwenner Zsuzsanna - pszichológus
Sidorow Éva - logopédus
Somkereki Edit - gyógytestnevelő
Szabó Sarolta Kata - logopédus
Szelényi Marianna - logopédus
Székelyné Celiku Erika - fejlesztő pedagógus
Szlovák-Borbély Eszter - pszichológus
Szottfriedné Joó Adrienn - logopédus
Tar Mónika Mária - gyógypedagógus
Tolnai Márta - pszichológus
Tóth Anna - pszichológus
Tóthné Szekeres Henriett - logopédus
Török Ágnes - pszichológus
Triay Orsolya - gyógypedagógus
Vanda Ildikó - gyógypedagógus, logopédus
Várnai Katalin - gyógypedagógus
Vincze Timea - logopédus


Szakszolgálati titkárok:

Cseresznyésné Varju Erzsébet - Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Horváth Mónika- Fót, Fáy András tér 1.
Kissné Klement Lívia- Göd, Ady Endre u.6.
Simonné Szekeres Csilla- Dunakeszi, Bercsényi u. 5.Szolgáltatásaink minden esetben térítésmentesek.


Szakszolgálatunkba azok a gyermekek és szüleik, illetve serdülők jelentkezhetnek, akik vagy ellátási körzetünk lakosai vagy e települések nevelési-oktatási intézményeibe járnak. A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy e-mailben is történhet.TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK

Nevelési tanácsadás

Pszichológusok, gyógypedagógusok vagy fejlesztő pedagógusok nyújtanak segítséget a gyermekekkel kapcsolatos nehézségek, problémák esetén, amikor a gyermek viselkedése, magatartása, érdeklődése, teljesítménye, terhelhetősége, érzelmi állapota, testi-, lelki egészsége jelentős változást mutat. Nevelési tanácsadást a szülő bármikor kérhet, de a tanácsadás elkezdődhet a 16. évet betöltő serdülő kérésére, illetve a pedagógus, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmi, az egészségügyi szolgáltatásban dolgozó szakemberek javaslatára is.

Logopédia

A logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson.
A logopédiai ellátás keretében végezzük el az óvodai nevelésben részt vevő három éves gyermekek nyelvfejlődésének szűrését, valamint az ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint további vizsgálatok (pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának) kezdeményezését.
A logopédiai ellátásba vett gyermekekről logopédiai vizsgálati vélemény készül.

Gyógytestnevelés

A gyógytestnevelés speciális testnevelési forma, amely az iskolaorvosi szakvélemény alapján, bizonyos súlyossági fokozatot még meg haladó kóros állapotú, valamint prevencióra szoruló gyermekek mozgásterápiával való kezelését szolgálja. Ez a foglalkozás minden esetben a gyermekek intézményében kerül megszervezésre.
A gyógytestnevelési órákon differenciált, a gyerekre szabott képességfejlesztés folyik, figyelembe véve a betegtípust, a mozgásszervi elváltozást.

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, gondozás

A korai fejlesztés nyújt segítséget abban az esetben, ha a gyermek egy vagy több fejlődési területen elmarad az életkorának megfelelő szinttől. Ez lehet mozgás-, hallás- vagy látásprobléma, az értelmi fejlődés elmaradása, a beszédfejlődés késése, lehet viselkedészavar, a szociális készségek eltérései, kapcsolati problémák vagy az étkezéssel, alvással és szobatisztasággal kapcsolatos gondok.


Minél előbb kezdődik el a terápia, annál eredményesebb lehet a fejlesztés, ezért fontos, hogy a probléma észlelése esetén a szülő minél hamarabb kezdeményezze a vizsgálatot.
  • 18 hónapnál idősebb gyermeknél szakértői vizsgálat, illetve olyan szakértői vélemény szükséges, ami javasolja a korai fejlesztést.
  • 18 hónapnál fiatalabb gyermeknél gyermek-neurológus is javasolhatja a korai ellátásba kerülést.

Ekkor elég a szakorvosi javaslatot eljuttatni az országos szakértői bizottsághoz, és kérni a gyermek korai fejlesztését.

Konduktív pedagógia

A központi idegrendszer sérülése miatt mozgásszervi fogyatékossá vált gyermekek ellátása már csecsemőkortól. A különböző segédeszközökkel történő mozgás fejlesztése mellett az értelem, a beszéd, az önellátás fejlesztése is cél.

Óvoda-, iskolapszichológiai ellátás koordinálása

Az intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának legfontosabb célja a megelőzés és a segítségnyújtás. A viselkedési problémák, a tanulási nehézségek megoldása, a tanulási-, tanítási módszerek fejlesztése tanácsadással, konzultációval, fejlesztőfoglalkozásokkal. Szükség estén a gyermeket a megfelelő szakemberhez irányítják.

Tehetséggondozás

A pedagógiai szakszolgálat tehetséggondozó koordinátora kapcsolatot tart a szülőkkel, pedagógusokkal, a gyermekkel, hogy pedagógiai és pszichológiai eszközökkel támogassa a kiemelkedő képességű gyermekeket, tanulókat. Egyéni adottságokra és lehetőségekre szabottan segíti a tehetség azonosítását, a képességek kibontakozását.

Szakértői bizottsági tevékenység

TÁJÉKOZTATÓ SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGNÁL KEZDEMÉNYEZETT VIZSGÁLATOKRÓL


Kedves Szülők, Kollégák, Gyermekorvosok, Védőnők!


Pest Megye minden járásában működik járási szakértői tevékenységet ellátó szakszolgálati tagintézmény.

Az Ön lakóhelye szerint illetékes járási szakszolgálati intézmény neve:

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézménye

A szakértői bizottság elérhetősége:
Címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.
Telefon: 06-30/329-82-45
E-mail: szakertoidk@gmail.com


A Szakértői Bizottság kihelyezett vizsgálatokat is végez az intézmény Fóti Telephelyén:

Címe: 2151 Fót, Vásár tér 1.
Telefon: 06-30/330-89-72; 27/537-626
E-mail: fotiszakszolg.2151@gmail.com


Az Ön lakóhelye szerint illetékes megyei szakértői bizottság neve:

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye 1. sz. Szakértői Bizottság

Címe: 1077 Budapest, Dohány u. 54.
Telefonon: 06 1/321-0059
(Vizsgálati időpont telefonon nem kérhető.)A pedagógiai szakszolgálatok működését a 15/2013. (II.26) EMMI rendelet szabályozza.


• Szakértői vizsgálat indítható szülői, a szülő egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény, hivatalból, hatósági megkeresésre, gyámhatóság kezdeményezésére.
• A szakértői vizsgálat elindításának első lépése, a szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése. A vizsgálati kérelem nyomtatványa: „Szakértői vélemény iránti kérelem” a 53/2016. (XII.29.) EMMI rendelet 7. melléklete, melynek kitöltésében a gyermek intézménye köteles a szülőnek segítséget nyújtani, abban részt venni, együttműködni. Az 5 év feletti gyermekek esetében mellékelni kell a 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 4. mellékletét képező „Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” nyomtatványt is, melyben adatszolgáltatásra kötelezett a gyermek házi-(gyermek) orvosa a területi védőnő által szolgáltatott információk felhasználásával. Beszerezhető a gyermek háziorvosától, kitöltése kötelező 5 éves életkorban. (Ugyanannál a bizottságnál újbóli benyújtása felülvizsgálatkor nem szükséges.) Ezeket a dokumentumokat egészíti ki a gyermekről szóló pedagógiai vélemény, melyet a gyermek pedagógusa csatol, a nevelési/oktatási intézmény igazgatójának jóváhagyásával.
• A járás területéről minden vizsgálati kérelmet postai úton, vagy személyesen lehet eljuttatni a Dunakeszi Tagintézménybe. Fontos a szükséges dokumentumok hiánytalan kitöltése, mert a vizsgálatkérő dokumentáció akkor érkeztethető, amikor minden irat hiánytalanul rendelkezésre áll. Munkatársunk jelentkezését követően kerülhet sor egyeztetésre a vizsgálat helyéről, időpontjáról.Milyen esetekben kezdeményezhető szakértői vizsgálat?

• Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítása, vagy kizárása céljából.
• A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából.
• Sajátos nevelési igény megállapítása céljából. Ebben az esetben a vizsgálat két szinten történik. Amennyiben a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, a teljes vizsgálati dokumentációt továbbítja a megyei szakértői bizottság részére. Sajátos nevelési igényt csak megyei (országos) szintű bizottság állapíthat meg. Ezt követően a járási bizottság felülvizsgálati illetékessége megszűnik, a továbbiakban sajátos nevelési igényű gyermekek felülvizsgálatát csak megyei, vagy országos szakértői bizottság végezheti.
• Az első, úgynevezett alapvizsgálatot mindig a gyermek lakóhelye (tartózkodási helye), vagy nevelési-oktatási intézménye szerint illetékes járási szakszolgálati intézményben kell kezdeményezni.
• Felülvizsgálatokat beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség esetén, a nevelési-oktatási intézmények adatszolgáltatása alapján (minden év június 30-ig, a következő tanévre vonatkozóan) hivatalból, illetve szülői kezdeményezésre, de a gyermek intézményének közreműködésével végzünk. A felülvizsgálatok az alapvizsgálatot követően egy év múlva, majd 3 évente esedékesek, és a gyermek 16 éves koráig tartanak.
• Értékelés-minősítés alóli mentesítés egyes tantárgyakból:
o Elsőtől-hatodik osztályban január 31-ig,
o vagy annak a tanévnek március 31. napjáig, amelyben a tanuló a tantárgy tanulását megkezdte (pl. idegen nyelv),
o egyéb esetekben az iskola igazgatójának, szaktanárának együttes javaslatára kezdeményezhető.
• A szülő önkéntes kérése alapján, a vizsgálat során figyelembe vesszük a gyermek, tanuló anyanyelvi, illetve halmozottan hátrányos helyzetű sajátosságait. Erre vonatkozó szülői nyilatkozatot a „Szakértői vélemény iránti kérelem” nyomtatvány hátoldalán kell kitölteni, aláírni, illetve a nemkívánatos választ áthúzással törölni.
• A vizsgálathoz szükségesek lehetnek a gyermek korábbi orvosi vizsgálati eredményei, zárójelentései. Kérjük, amennyiben lehetséges másolatban csatolják, illetve betekintés céljából a szülő a vizsgálatra hozza magával.
• A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő jelenléte szükséges. Amennyiben csak az egyik szülő van jelen, nyilatkoznia kell, hogy a távollévő szülő képviseletére jogosult. Szülő(k) jelenléte nélkül a vizsgálat nem végezhető el, kivétel ez alól, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik, vagy megjelenése igazoltan tartósan akadályba ütközik. Felülvizsgálat esetén is kötelező a szülő megjelenése! Szakértői vizsgálaton való megjelenésről igazolás kérhető a vizsgálatvezetőtől.
• Kérjük, hogy a vizsgálatra pontosan érkezzenek! A vizsgálat előreláthatóan 3-5 órát vesz igénybe, ezért gyermekük számára ételről, italról feltétlenül gondoskodjanak! A délutáni időpontra behívott tanulók, aznap az iskola látogatása alól mentesüljenek.
• Nagyon fontos, hogy amennyiben vizsgálaton való megjelenésük váratlan akadályba ütközik, azt ügyintézőnk/munkatársunk számára a megadott elérhetőségeken minél hamarabb jelezzék!
• A vizsgálatra érkezést követően, a váróban foglaljanak helyet. A vizsgálatra szólítani fogják munkatársaink. Kérjük, kopogással, illetve a váróban történő telefonálással (vizsgálóeszközök működését zavarhatja), az éppen folyamatban lévő vizsgálatot ne zavarják!
• A szülőket a vizsgálat vezetője fogja a vizsgálat menetéről, majd azt követően annak eredményeiről és fejlesztési javaslatainkról tájékoztatni, tanáccsal ellátni. A vizsgálat végén a szülő „Előzetes szakértői vélemény”-t vagy „Előzetes felülvizsgálati szakértői vélemény”-t kap kézhez.
• A részletesen elkészített szakértői vélemény szülői példányát a vizsgálat napját követő 21 nap elteltével a szülőnek (meghatalmazottjának) személyesen kell átvennie Dunakeszin, az Állomás sétány 4.-ben, vagy a Fóti Telephelyen végzett vizsgálatok esetében Fóton, a Vásár tér 1.-ben (Fóti Fáy András Általános Iskola épületében működő szakszolgálatban).
• Fontos tudnivaló: a szakértői vélemény szülői átvételét követő 15 nap elteltével van mód arra, hogy a szakértői véleményt a gyermek intézményéhez is eljuttassuk. A gyermek különleges gondozásához való jogosultságának érvényesítéséhez tehát elengedhetetlen a szakértői vélemény szülői átvétele.
• Munkatársunk tájékoztatást fog nyújtani arról is mi a teendőjük, ha vizsgálati véleményünkkel, vagy a későbbiekben átvett szakértői véleményünk tartalmával nem értenek egyet. (Fellebbezéshez való jog!)
A megyei szakértői bizottságnál közvetlenül kezdeményezhető:

A 3 évesnél fiatalabb gyermekek vizsgálata. Ezekben az esetekben a szülő által írt írásos kérelmet kell benyújtani a gyermek adataival, lakóhely megjelölésével és a vizsgálatkérés okának rövid leírásával, csatolva a gyermek eddigi vizsgálati eredményeit, zárójelentéseit.
• A megyei szakértői bizottság tesz javaslatot azon gyermekek korai fejlesztésére, fejlesztő nevelésére vonatkozóan, akik életkorukra, vagy állapotukra való tekintettel még nem tudnak óvodai nevelésben részt venni. A megyei szakértői vizsgálatok eljárásmenete megegyezik a járási szakértői bizottság esetében leírtakkal.


A megyei szakértői bizottság adhat szakértői véleményt, javaslatot az alábbi esetekben:

• A bölcsődei ellátásban 6 éves korig való részvételhez sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozóan.
• Értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral diagnosztizált és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek ápolása, vagy gondozása céljából igénybe vehető fizetés nélküli szabadságra való jogosultság megállapításához.
• Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott közösségi szolgálat teljesítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítésre, sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozóan.
• A tankötelezettség meghosszabbítására vonatkozó javaslatot sajátos nevelési igényű tanulóra vonatkozóan.
• Igazolást magasabb összegű családi pótlék megállapításához súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén.Amennyiben további kérdésük van, forduljanak elérhetőségeinken munkatársainkhoz!Számláló
Ma
Összesen: 335
Egyedi: 149

Legtöbb
Összesen: 327499
Egyedi: 161762

Oldal ...
Összesen: 407902
Egyedi: 174091
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]