Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Vármegyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM VÁRMEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpsz.titkarsag@pestmszaksz.hu

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31 hívható hétfő: 8-10, kedd: 8-10, szerda:13:30-15:30, csütörtök: 8-10

E-mail: pmpsz.budapest@pestmszaksz.hu

 

Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat -
Vármegyei bizottság
Budapesti Városligeti fasori Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56 hívható hétfő, szerda: 13:30-15:30-ig
kedd, csütörtök: 9:00-11:00-ig

E-mail: pmpsz.varosliget@pestmszaksz.hu

 
Cegléd

 

Elérhetőség


 

Tagintézmény igazgató: Thén Zsolt 

Tagintézmény igazgató-helyettes: Czagány Bernadett


Szakszolgálati titkár: Lédeczi Tímea, Radnainé Ócsai Erika

Ügyviteli munkatárs: Királyné Gál Emese, Szilágyi Veronika

Cím:2700, Cegléd, Malom tér 3.
Titkárság: 30/323-85-95
Tagintézmény igazgató: 30/323-83-73
E-mail: pmpsz.cegled@pestmszaksz.hu


Ügyviteli nyitvatartás: H.-P.: 08:00-16:00
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!
Ellátási körzetünk:
Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Mikebuda, Tápiószőlős, Törtel, Újszilvás


Intézményünk 0 éves kortól kezdve, gyerekekkel és fiatalokkal, illetve családokkal foglalkozik, de ezek a korhatárok természetesen módosulhatnak, amennyiben a fiatal nappali tagozatos képzésben tanul.

Az intézmény szakmai kompetenciája azokra az esetekre tevődik, melyben a probléma az általános pedagógiai módszerekkel már nem kezelhető, azonban egészségügyi (pszichiátriai) beavatkozás, vagy speciális iskolarendszerbe való áthelyezés még nem szükséges.

A pedagógiai szakszolgálatok, így a Pest Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek felkeresése önkéntes, szolgáltatásai térítésmentesek.

A bejelentkezés személyesen, telefonon, levélben vagy emailen is történhet.

MILYEN PROBLÉMÁVAL FORDULHATNAK HOZZÁNK?


 
Szeretettel várjuk azon szülők, családtagok és nevelők jelentkezését, akik gyermekeik testi, lelki, értelmi, beszédfejlődésével vagy saját szerepükkel kapcsolatban elbizonytalanodtak.
Ha szívesen megosztaná velünk nevelési problémáit, hogy együtt gondolkodjunk azokról.

 

TEVÉKENYSÉGÜNK:Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás

Gyógypedagógus és konduktor szakembereink szakértői vélemény alapján az ellátásra szoruló gyermekeknek komplex gyógypedagógiai fejlesztést, szüleiknek tanácsadást tartanak.

Szakértői bizottsági tevékenység

Tagintézményünk 0 éves kortól kezdődően végzi a gyermekek, tanulók teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálatát. A vizsgálatok alapján a jogszabálynak megfelelően szakértői véleményeket készítünk, melyben a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítására vagy kizárására, az iskolába lépéshez szükséges fejlettségre, valamint további vizsgálatok végzésére vonatkozóan teszünk megállapításokat; valamin a felülvizsgálatok elvégzése.

Nevelési tanácsadás

Pszichológusainkhoz akkor érdemes fordulni, ha a gyermek magatartásában, beilleszkedésében, kortárs kapcsolataiban zavar tapasztalható, valamint, ha a család életében olyan változás áll be, mely megterhelő a gyermek számára.
Fejlesztőpedagógusunk és gyógypedagógusaink akkor tudnak segítséget nyújtani a szülőknek, ha észreveszik, hogy gyermekük figyelme könnyen elterelődik, nehezen tanul, iskolai eredményei gyengébbek képességeinél, írás-olvasás- vagy számolási problémákkal küzd.

Logopédiai ellátás

Logopédusaink segítséget nyújtanak, ha megkésett beszédfejlődés, - az alapellátás körébe tartozó- beszédhibák, afázia, diszfónia, beszédértés, beszédészlelés problémájának tünetei miatt vizsgálat vagy fejlesztő terápia szükséges.
A logopédia szűréseket minden 5. életévét betöltött gyermeknél elvégezzük.
Logopédiai terápiák indítása októbertől, az új jelentkezők esetében folyamatosan valósul meg.

Konduktív pedagógiai ellátás

A központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében történik.

Gyógytestnevelés

Gyógytestnevelőink azokat a gyermekeket látják el, akik javaslat (iskolaorvos vagy szakorvos) alapján gyógytestnevelésre szorulnak. Részükre speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatást tartanak.

Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás koordinálása

Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Jelentkezését, elérhetőségét és a vázolt probléma jellegét rögzítjük, majd a heti szakmai megbeszélés alkalmával - a szabad kapacitások és szakmai kompetenciák mérlegelésével - eldöntjük, mely kolléga foglalkozik majd Önökkel.

 

HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI?A gyermekek és szüleik a következő módokon juthatnak el hozzánk:

• a család közvetlenül tőlünk kéri a segítséget
• intézményi javaslatra történik a jelentkezés

A problémák megismeréséhez először alaposan tájékozódnunk kell. Ezt a későbbi terápiás munka érdekében tesszük. Ismerkedő beszélgetésre hívjuk a szülőt/szülőket, melynek során felvázolják a problémát és betekintést engednek a családdal, a jelen helyzetükkel, a gyermek eddigi fejlődésével, a nevelési elvekkel stb. kapcsolatos témákba. A diagnosztikai vizsgálatokat követően mérlegeljük, hogy a felmerült problémák közül melyiket tekintjük elsődlegesnek.
Amennyiben a gyerek problémái képességbeli hiányosságokból erednek, pedagógus és gyógypedagógus kollégák foglalkoznak a gyermekkel, fejlesztő játék segítségével egyéni vagy csoportos formában.
A lelki eredetű problémák a pszichológusok hatáskörébe tartoznak. A rajz, a bábozás és a játék képezi az alapját ezen foglalkozásoknak is.

Aszerint, hogy éppen a gyermek, a szülő vagy a pedagógus gondjai a legégetőbbek, illetve, hogy az adott időben a terápiás és fejlesztő munka mely változatára van szükség és lehetőség, a segítségnyújtás többféle módját alkalmazzuk egymás után és mellett.
A családdal közösen dönthetjük csak el, mit és hogyan tehetünk azért, hogy a gyermek és családja gondjai enyhüljenek.

Intézményünk hivatalos megkeresés alapján ad szakvéleményt a törvény által előírt esetekben. Az ehhez szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a szülők egyetértése szükséges.

MUNKATÁRSAINKBencsik Dóra
konduktor-tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Bene Judit
oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen, mesterpedagógus
Bordás Alexandra
gyógypedagógus logopédia és pszichopedagógia szakirányon, gyógypedagógus-gyógypedagógiai terápia szakirányon, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen
Czagány Bernadett
okleveles pszichológus, tanácsadó szakpszichológus
Egresi-Kiss Zsóka
értelmileg akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus
Földi Bernadett
tanulásban akadályozottak pedagógiája-logopédiai szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus nyelv- és beszédfejlesztő területen
Füle-Lugosi Anita
gyógypedagógus pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak szakirányon, szakvizsgázott pedagógus
Gulicskáné Dömötör Erzsébet
konduktor, szakvizsgázott pedagógus - fejlesztő, differenciáló pedagógia területen, mesterpedagógus
Gulyás Zsuzsa
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár
Ignácz Tünde
oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus
Jánovszki Helga
testnevelő tanár - gyógytestnevelő - egészségfejlesztő tanár, sportedző (judo)
Kenderesné Vörösvárszky Sarolta
oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár, szakértő és vezetőtanár, gyakorlatvezető, szakvizsgázott pedagógus
Királyné Hideghéty Anita
óvodapedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen
Mogyorósi-Erdős Beáta
gyógypedagógus, logopédia szakos tanár és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos terapeuta, szakvizsgázott pedagógus
Nagy Ágnes
okleveles pszichológus, német nyelvtanár, német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
Novák Eszter
okleveles pszichológus, pasztorálpszichológiai szakreferens
Pálinkás Katalin
gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája szakos tanár és látássérültek pedagógiája szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus
Pistai-Király Erika
konduktor-általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
Salamon Boglárka
pszichológus, tanácsadó szakpszichológus
dr. Schefferné Nyerges Éva
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár, logopédia szakos tanár, magyar-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen, mesterpedagógus
Thén Zsolt Rudolf
általános iskolai tanító, pszichopedagógia szakos gyógypedagógia tanár, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, mesterpedagógus
Zajacz Dávid
értelmileg akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár

Számláló
Ma
Összesen: 346
Egyedi: 176

Legtöbb
Összesen: 704876
Egyedi: 348605

Oldal ...
Összesen: 789663
Egyedi: 363028
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Ez az oldal e107 portál rendszert használ, és a GNU GPL licensz alatt lett kiadva.
Theme by Fizi
Copyright (c) 2015 Lengyel Balázs , Kapcsolat felvétel

e107.v4 theme by jalist