Elérhetőségek

A járványügyi vészhelyzet kapcsán tájékoztatások, információk a DOKUMENTUMOK menüpontban találhatóak!A Főigazgatóság nem azonos a Székhely Intézménnyel így kérjük, amennyiben a Megyei Szakértői Bizottságokat keresi, azok elérhetőségeit használja! Köszönjük!Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Székhely Intézmény

2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefon: 30/323-3857 - hívható hétfőtől csütörtökig 13:30-15:30-ig

E-mail: pmpsz.szekhely.cegled@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Tagintézmény

1077, Budapest, Dohány utca 54.

Telefon: 30/323-31-31

E-mail: pmpsz.budapest@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Megyei bizottság
Budapesti Városligeti Fasor utcai Tagintézmény

1068, Budapest, Városligeti fasor 40.

Telefon: 30/321-76-56

E-mail: pmpsz.varosliget.budapest@gmail.com

 

Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Főigazgatóság

2700 Cegléd, Malom tér 3.

Levelezési cím: 2700, Cegléd, Ady Endre utca 3-5.

Telefonszámok (NEM MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG TELEFONSZÁMOK!):

Titkárság:

30/321-3615

Gazdasági munkacsoport:

30/321-67-30

30/321-58-29

HR:

30/321-39-98

30/321-43-95

30/321-48-34

30/321-51-88

E-mail: pmpedd.szakszol@gmail.com

Aszód

Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézménye
OM azonosító: 202 802

 


Elérhetőség


 

Tagintézmény igazgató: Polonkai Orsolya, gyógypedagógus-logopédus
Tagintézmény igazgató helyettes: Szabó Barnabás, klinikai szakpszichológus

Szakszolgálati titkár: Baginé Somogyi Éva
Ügyviteli dolgozó: Zdenkóné Nagy Violetta

Cím:2170, Aszód, Falujárók útja 5.
Telefon: 30/322-19-50
Tagintézmény igazgató: 30/321-80-71
E-mail: pmpszaszod@gmail.com


Ügyviteli nyitvatartás: H.-Cs.: 08:00-17:00, P.: 8:00-15:00
A rendelési idő ettől eltérhet, ezt kérjük a tagintézménnyel egyeztetni!


Ellátási körzetünk:
Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg


Intézményünk a lakótelepi óvodával egy épületben található. A hozzánk küldött vagy önként jelentkezett gyerekeket előre meghatározott és egyeztetett időpontban fogadjuk. A szakemberek délelőtti és délutáni váltásban dolgoznak. A tanítási szünetekben is folyamatosan állunk a jelentkezők rendelkezésére munkaidőben. Bemutatkozik az Aszódi Pedagógiai szakszolgálat:


 

Intézményünk alapjait 1996-ban a Csengey Gusztáv általános Iskolában tették le egy félállású pszichológus alkalmazásával. Ebből a státuszból nőtt ki az Aszódi Nevelési Tanácsadó, fejlesztőpedagógusi tevékenységgel bővülve. Rövid Pest Megyei Önkormányzat általi fenntartás után 2006-tól az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása vette át a fenntartói feladatokat, egyben logopédiai tevékenységgel és gyógytestnevelési feladattal bővítette az intézmény tevékenységét. 2013. szeptember 1-től a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Aszódi Tagintézményeként működik intézményünk, kibővült feladatkörrel.

 


Jeletkezés módja:

Telefonon, e-mailben, levélben: jelzési lapon, szakértői vizsgálat esetén szakértői vizsgálat iránti kérelem kitöltésével. Jelentkezhet a szülő, a gyermeket nevelő, oktató intézmény.Szolgáltatásaink ingyenesek.


Munkatársaink:


Fodorné Tóth Krisztina; gyógypedagógus-logopédus
Gács Judit; gyógypedagógus
Török Ágnes; gyógypedagógus
Zalányiné Ferik Andrea; gyógypedagógus-logopédus
Koczmanné Valentinyi Erika; tanácsadó szakpszichológus
Györfi Ilona; pszichológus
Fehér Mihály Bence; tanácsadó szakpszichológus
Kozák Emese; tanácsadó szakpszichológus
Györe Rita; tanácsadó szakpszichológus
Ocsovainé Szemán Éva; logopédus
Tóth Zsoltné; logopédus
Nikolics-Bognár Adrienn; logopédus
Varga Izabella; logopédus
Kovácsné Varga Katalin; gyógytestnevelő
Farkas Zengő Noémi; fejlesztőpedagógus

 


Fő tevékenységeink


 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás


A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás feladata a komplex koragyermekkori intervenció és prevenció: az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése, a család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család társadalmi inklúziójának támogatása.
A korai fejlesztés és gondozás tevékenységei a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás, a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszichológiai segítségnyújtás 0-6 éves korig.


Szakértői bizottsági tevékenység


A szakértői bizottsági tevékenység keretében a tagintézmény járási szakértői bizottsága a gyermek, a tanuló komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi, sajátos nevelési igény gyanúja esetén komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít.
- a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai vizsgálata
- a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése
- teljes körű gyógypedagógiai vizsgálat
- a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása, ha az óvoda és a szülő nem ért egyet abban, hogy a gyermek iskolát kezdjen-e, ha a gyermek nem járt rendszeresen óvodába, vagy más településen járt, vagy külföldön tartózkodott
- ha a tankerületi szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél a sajátos nevelési igény valószínűsíthető, a gyermek további vizsgálatát javasolja a megyei/országos szakértői bizottságnál.
- A szakértői vizsgálat az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat, illetve a fejlődést nyomon követő, a korábbi diagnózis megalapozottságát, a nevelés, oktatás formájának megfelelőségét a fejlesztés eredményességének mérését célzó felülvizsgálat.


Nevelési tanácsadás

- A beilleszkedési, magatartási, pszichés, tanulási, részképességbeli problémák esetén pedagógiai, pszichológiai támogatás: gyógypedagógiai fejlesztés, mozgásfejlesztés, terápiás gondozás nyújtása. Preventív, korrektív megsegítés, konzultációs lehetőség biztosítása a gyermekek, tanulók szülei, pedagógusai részére.


Logopédiai ellátás


A logopédiai ellátás feladata beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A logopédiai ellátás igénybevétele kötelező vizsgálatokon, ellátáson való részvétel kivételével – önkéntes alapon történik. A logopédiai ellátás keretében elvégezzük az óvodai nevelésben részt vevő, harmadik és ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szerveződik meg a logopédiai ellátás, szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezése. A logopédiai ellátás elsősorban a járás nevelési-oktatási intézményeiben történik, de ambuláns formában a tagintézményben is elérhető.


Konduktív pedagógiai ellátás


A konduktív pedagógiai ellátás feladata a központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, fejlesztése és gondozása. A konduktív pedagógiai ellátás az óvodai neveléshez, iskolai neveléshez és oktatáshoz kapcsolódóan, vagy egyéni fejlesztő foglalkozás keretében nyújtható. A fejlesztő foglalkozás a szakértői bizottság szakértői véleményében meghatározottak szerint lehet egyéni vagy csoportos foglalkozás. A konduktív pedagógiai ellátás feladatainak megvalósításában a szülő közreműködhet. A konduktív pedagógiai ellátás a tanév rendjéhez igazodik, és év közben is megkezdhető.


Gyógytestnevelés


A gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrő vizsgálat gyógy-, vagy könnyített testnevelésre utalja.
A gyógytestnevelés nevelési-oktatási intézményben szerveződik meg.


Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás


Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás feladata a pedagógiai szakszolgálati intézményben a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, melyet az iskola- és óvodapszichológus feladatok koordinátora lát el.


Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása


A kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata:
- korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, tanácsadás, támogatás a szülőnek, konzultáció a pedagógus részére, speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat adása, tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőség biztosítása.

Szeretettel várjuk a hozzánk fordulókat!
Számláló
Ma
Összesen: 389
Egyedi: 199

Legtöbb
Összesen: 339936
Egyedi: 168181

Oldal ...
Összesen: 420566
Egyedi: 180618
Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]